Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gęstość objętościowa ziarn (kruszywa)

  Stosunek masy próbki kruszywa wysuszonej w kruszarce do objętości, jaką próbka zajmie w wodzie wraz z wewnętrznymi zamkniętymi pustymi przestrzeniami, lecz bez pustych przestrzeni dostępnych dla wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologia inżynierska

  Dział geologii zajmujący się wpływem działalności technicznej człowieka na przypowierzchniową część skorupy ziemskiej oraz wpływem budowy geologicznej i procesów geologicznych na tę działalność.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frakcja kruszywa

  Zbiór ziarn kruszywa o wymiarach zawartych między dwoma sitami kontrolnymi następującymi po sobie,w podstawowym lub uzupełniającym znormalizowanym zestawie sit.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geologiczno - górnicze warunki eksploatacji

  W. naturalne (geologiczne) wpływające na sposób prowadzenia eksploatacji, jej bezpieczeństwo i rezultaty; w szczególności obejmują: głębokość położenia złoża, warunki hydrogeologiczne, inżyniersko-geologiczne, gazowe, geotermiczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fundusz likwidacji zakładu górniczego

  Środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym mogące być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, również w razie upadłości przedsiębiorcy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filar ochronny

  Część → złoża kopaliny wraz z zalegającym nad nim nadkładem, poza → obrzeżem wyrobiska odkrywkowego, pozostawiona dla ochrony obiektów naziemnych lub podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma złoża

  Geometryczny kształt skupienia → kopaliny; wyróżnia się formy: izometryczne (gniazda, kieszenie), płytowe (pokłady, soczewki, żyły), słupowe (słupy, kominy, diapiry) oraz formy złożone.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtr

  Urządzenie, element lub materiał, na którym następuje rozdział mieszaniny ciała stałego i cieczy lub gazu podczas jej naturalnego lub wymuszonego przepływu przez przegrodę filtracyjnąpodwpływemróżnicyciśnień po obu stronach przegrody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Facja

  Zespół cech mineralogicznych i petrograficznych (facjageochemiczna, metamorficzna, magmowa) lub genetycznych skał,np. facja fliszowa,eoliczna,deformacyjna.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotogeologia

  Jedna z metod badawczych z pogranicza → fotogrametrii i → geologii posługująca się zdjęciami przy identyfikacjizjawisk geologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt

Do góry