Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Glina

  Produkt wietrzenia i roztarcia skał, składający się z iłu, mułku, piaskui często żwiru; może zawierać związki żelaza i inne składniki mineralne; w stanie wilgotnym jest na ogół plastyczna; zastosowania glin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo

  1. nauka obejmująca ogół zagadnień związanych z wydobywaniem → kopalin;

  2. czynności związane z wydobywaniem kopalin;

  3. zawód człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głaz

  Odłam skalny znacznej wielkościi dowolnego kształtu, odspojony od calizny w naturalny sposób, np. rzeczny, → narzutowy lub skalny [SG]; fragment skały, zazwyczaj duży (większy niż 250 mm) o zaokrąglonym kształcie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnictwo odkrywkowe

  1. g. z odkrywkową eksploatacją → złóż;

  2. nauka obejmująca zagadnienia odkrywkowej eksploatacji złóż.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głaz narzutowy (eratyk)

  Otoczak granitowy, gnejsowy, porfirowy,kwarcytowylubinny przeniesiony przez lodowiec i złożony z dala od miejsca powstania skał, z których pochodzi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość przestrzenna kopaliny

  Masa kopaliny zawarta w jednostce jej objętości, uwzględniającej szczelinowatość, porowatość i kawernistość skał tworzących złoże; → zasoby kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górniczy zawód regulowany

  Nabyty w państwach członkowskich Unii Europejskiej zawód, który w Polsce wymaga uznania→ kwalifikacjidopełnieniafunkcjiwzakładzie górniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP)

  Zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowymi jakościowym kryteriom podstawowym: wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, przewodność warstwy wodonośnej większa niż 10 m2/h, najwyższa klasa jakości wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych

  Stosunek łącznej masy próbki kruszywa i masy wody w pustych przestrzeniach dostępnych dla wody do objętości, jaką próbka zajmuje w wodzie, włączając zarówno wewnętrzne puste zamknięte przestrzenie, jak i puste przestrzenie dostępne dla wody, jeżeli one występują.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Górnik

  1. kwalifikowany robotnik pracujący w kopalni przy urabianiu kopalinyw przodku;

  2. pot. człowiek pracujący w kopalni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt

Do góry