Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Grunt

  1. wierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę; gleba [Nsjp];

  2. wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej wykorzystywana pod uprawę roślin rolnych lub leśnych (użytki) albo bezużyteczna (nieużytki), jak również wykorzystywana do wznoszenia na niej różnego typu budowli.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarek

  Nazwa dawnych górników; słowo oznaczało pełnoprawnego członka gwarectwa, czyli stowarzyszenia gwarków, pochodzi ono od „gwaru”, czyli zabierania głosu na zebraniach gwarectw górniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunt antropogeniczny

  G. powstały nie w sposób naturalny, lecz w wyniku działalności człowieka, np. przez wymieszanie gruntu naturalnego z materiałami odpadowymi (gruz, popiół, materiały syntetyczne itp.).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytia

  Ciemnobrunatny osad jeziorny ilasto-mułowy o dużej zawartości sapropelowej materii organicznej, nagromadzonej w warunkach ograniczonego dostępu tlenu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunt jałowy (nieproduktywny)

  Grunt pozbawiony życia biologicznego i naturalnej żyzności wskutek nieodpowiedniego składu granulometrycznego, niskiej zasobności w składniki odżywcze, małej pojemności sorbcyjnej i wodnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Godło górnictwa

  Dwa skrzyżowane młotki, z których lewy (od strony patrzącego), zwany → perlikiem, jest łukowato zaokrąglonyi nie ma wystającego górą końca trzonka, drugi młotek, zwany → żelazkiem, jest skierowany zaostrzeniem ku dołowi oraz ma wystający koniec trzonka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość ziarn wstępnie osuszonych

  Masa suchych ziarn na jednostkę objętości (objętość jest oznaczana jako objętość ziarn łącznie z wewnętrznymi pustymi przestrzeniami zamkniętymi i pustymi przestrzeniami dostępnymi dla wody).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka wodna

  Działalność zmierzająca do ustalania form gospodarowania wodą (podziemną i powierzchniową) w celu racjonalnego wykorzystania i ochrony jej zasobów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba

  1. cienka, zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej znajdująca się w strefiewietrzenia, podlegająca ciągłym zmianom pod wpływem atmosfery i życia organicznego; jej skład jest uzależniony od skały macierzysteji klimatu;

  2. górna warstwa skorupy ziemskiej złożona z cząstek mineralnych,materii organicznej...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka złożem

  Określona przepisami działalność zmierzająca do racjonalnego wykorzystania złóż kopalin przy uwzględnieniu ochrony środowiska; podstawą dla prowadzenia właściwej g.z. jest dokumentacja geologiczna, a następnie → projekt zagospodarowania złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry