Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Homogenizacja (urobku, nadawy)

  Uśrednianie jakości → urobku pochodzącego z różnych źródeł (wyrobisko, składowisko, dostawca) przez jego łączenie w celu uzyskania odpowiedniej → nadawy do procesu przeróbczego lub jakości określonej wymaganiami odbiorców.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty bezglebowe

  Powierzchnie wyrobisk (po eksploatacji kopalin mineralnych), zwałowisk (odpadów przemysłowych i komunalnych), które wykazują różnorodne właściwości fizyczne,mineralogiczneibiochemiczne oraz wymagają skomplikowanych zabiegów rekultywacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GPS (Global Positioning System)

  System odniesień przestrzennych, pozwalający określić położenie punktu (odbiornika satelitarnego) na podstawie sygnałów transmitowanych przez satelity (24 satelity krążące wokół Ziemi na wysokości około 20 200 km); system tworzą trzy podstawowe segmenty: kosmiczny, nadzoru i użytkowników; w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Honorowa szpada górnicza

  Honorowe wyróżnienie przyznawane osobom zatrudnionym w przemyśle wydobywczym oraz pracownikom innych środowisk związanych z górnictwem przez kierownika jednostki działającej w dziedzinie górnictwa; szpada przyznawana jest bezpłatnie, a koszty z tym związane ponosi jednostka organizacyjna.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty przekształcone (zdewastowane, zdegradowane)

  G. ze zdewastowaną lub zdegradowaną wskutek działalności gospodarczej warstwą glebową, które straciły całkowicie lub częściowo czynność biologiczną i wartość użytkową; wyróżnia się strefy przeobrażeń:

  bezpośrednich – obszar gruntów z warstwą glebową zdewastowaną przez wyrobiska górnicze...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Graniczny wskaźnik nadkładu

  W. określający opłacalność eksploatacji odkrywkowej; stosuje się, gdy ustalone są kryteria bilansowości, a określa się ze wzoru:

  kgr = (c – a) : b

  w którym:

  c – jednostkowy koszt wydobycia kopaliny sposobem podziemnym,

  a – jednostkowy koszt wydobycia kopaliny sposobem odkrywkowym,

  b – jednostkowy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humus (próchnica)

  Ciemna, bezpostaciowa substancja o złożonym składzie chemicznym, powstała w wyniku rozkładu materii roślinnej w warunkach dużej wilgotnościi ograniczonego dostępu tlenu; obecność humusu gwarantuje żyzność → gleby.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy zapalników ostrych

  Metanowe (M), spełniające określone wymagania bezpieczeństwa wobec mieszaniny powietrza z metanem lub pyłem węglowym; węglowe (W), spełniające wymagania bezpieczeństwa wobec mieszaniny powietrza z pyłem węglowym; skalne (S), dla których nie normuje się bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanu lub pyłu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grobla

  (rozdzielająca, transportowa) – pozostawiona w caliźnie albo uformowanaz → materiału gruntowego lub → urobku konstrukcja ziemna w obrębie → akwenu eksploatacyjnego (poeksploatacyjnego).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy złóż

  Wyróżnia się grupy:

  I złoża lub ich części o prostej, łatwej do interpretacji budowie geologicznej, ciągłe, co najwyżej w niewielkim stopniu zaburzone tektonicznie; zmienność miąższości, jakości kopaliny i zasobności mała, współczynnik zmienności V do ok. 30%; warunki hydrogeologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt

Do góry