Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Infiltracja

  Wsiąkanie wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, z cieków i zbiorników powierzchniowych oraz z kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do→ strefy areacji, a następnie (po oddaniu części tych wód do atmosfery) przesączanie do → strefy saturacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrosfera

  Przestrzeń na kuli ziemskiej i wokół niej, w której znajduje się woda we wszystkich stanach skupienia; h. obejmuje→ litosferę, → biosferę oraz znaczną część→ atmosfery.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolinia (izarytma)

  Linia na mapie łącząca punkty o jednakowej wartości rozważanego parametru lub cechy, np. miąższości nadkładu, bloczności złoża itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja geologiczna

  Ogół wiedzy dotyczącej określonego wycinka skorupy ziemskiej, uzyskanej w toku wykonywania badań mających na celu ustalenie budowy geologicznej oraz zjawisk geologicznych w niej zachodzących; wartość i.g. określana wartością dokumentacji geologicznej złoża kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrotransport

  Przesyłanie rurociągami tłocznymi → hydromieszanin, najczęściej →kruszyw naturalnych z wodą w określonym stosunku, np. 1:10.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotropia

  Cecha charakterystyczna głównie ciał niekrystalicznych, polegająca na tym, że wykazują one jednakowe właściwości fizyczne we wszystkich kierunkach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacja o środowisku

  Zespół informacji o stanie środowiska i jego ochronie będący w dyspozycji organów administracji publicznej, obejmujący projekty polityk, strategii, planów i programów; każdy (nie tylko obywatel polski) może – bez konieczności wykazywania jakiegokolwiek interesu własnego – zwrócić się do organu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrourabianie

  Urabianie calizny strugą wody pod odpowiednim ciśnieniem lub/i poprzez zasysanie urobku pompą gruntową spod wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Ochrony Środowiska

  Organami IOŚ są Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, do ich zadań należy:

  – kontrola przestrzegania przepisówo ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,

  – kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hymn górniczy

  Uroczysta pieśń symbolizująca braterstwo, jedność i trud pracowników górnictwa:

  Hymn górniczy

  Górniczy Stan hej niech nam żyje,

  Niech żyje nam Górniczy Stan,

  Bo choć przed nami dzienne światło kryje,

  Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan.

  Boć synowi podziemnych czarnych światów

  Każdy chętnie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry