Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kamienie budowlane i drogowe

  Skały osadowe, magmowe, metamorficznestosowane w budownictwie i budowie dróg; wydzielona grupa kopalin skalnych → bilansu zasobów kopalin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamień łamany

  1. k. naturalny w takiej postaci, w jakiej odspaja się go w kamieniołomie bez względu na wielkość fragmentów skalnych [SG];

  2. naturalny k. lub wyrób kamieniarski o dowolnym kształcie i zróżnicowanych wymiarach, którego powierzchnia jest surowa lub obrabiana.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamienie szlachetne i ozdobne

  Surowce jubilerskie; za właściwe k.sz. uważa się diament, rubin, szmaragd i aleksandryt; do kamieni półszlachetnych (podział nieformalny) zalicza się minerały przezroczyste, z reguły barwne, o wysokiej twardości (np. akwamaryn, heliodor, kunzyt, chryzolit); do kamieni ozdobnych zalicza się głównie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość kopaliny

  Właściwość charakteryzowana zwykle średnimi zawartościami→ składników użytecznych i nieużytecznych w złożu, czasem także stosunkami wybranych składników (moduły) i/lub niektórych parametrów fizycznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria mineralna

  Dyscyplina nauki i techniki zajmująca się operacjami wykorzystania pierwotnych i wtórnych surowców mineralnych; szeroko rozumiana przeróbka surowców, obejmująca fizyczneifizykochemiczne podstawy procesów mineralurgicznych, w tym operacje przygotowawcze, hydro- i biohydrometalurgii...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instalacja

  Stacjonarne → urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na → terenie jednego zakładu, → obiekty budowlane nie- będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luźny, skrajnie drobnoziarnisty osad lub miękka skała zbudowane z cząstek o średnicy mniejszej niż 0,002 mm, głównie minerałów ilastych i innych, przede wszystkim kwarcu, skaleni, węglanów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy

  I. na stanowisku lub w miejscu pracy w ruchu zakładu górniczego, którą po konsultacji z pracownikami lub ich reprezentantem zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imisja

  Napływ zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego do „receptora”, np. zatrzymanie zanieczyszczeń w płucach; znaczenie przeciwne do imisji; → dawka imisji; strumień emisji, → wielkość imisji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje ochrony środowiska

  I.o.ś. są:

  Państwowa Rada Ochrony Środowiska (organ doradczy i opiniodawczy ministra właściwego ds. środowiska),

  komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko (Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkie komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko); jako organy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry