Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kąt odcinkowego nachylenia zbocza

  K. dwuścienny zawarty pomiędzy płaszczyzną przechodzącą przez dolne krawędzie skarp (ociosów, ścian) na rozpatrywanym odcinku zbocza (wyrobiska, zwałowiska) i płaszczyzną poziomą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena 3.0

  Karta rejestracyjna studni

  Dokument w postaci tekstowo-graficznegozastawieniadanych dotyczących studni, w tym geodezyjnych i techniczno-eksploatacyjnych, sporządzony w celu jej rejestracji.

  Ocena /3.0 Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt stoku naturalnego

  K. zawarty między powierzchnią powstałą w wyniku naturalnego zsypywania się luźnego materiału skalnego a płaszczyzną poziomą; → stok naturalny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartowanie geologiczne

  Zespół prac terenowych prowadzonych w celu wykonania → mapy geologicznej i załączników do niej w postaci → profili,→ przekrojów i opisu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt tarcia wewnętrznego

  1. kąt graniczny, po którego przekroczeniu materiał luźno usypany przechodzi w ruch ze stanu spoczynku (zaczyna się zsuwać);

  2. parametr wytrzymałości gruntu na ścinanie, gdy stan naprężeń określa się całkowitym → naprężeniem normalnym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria kamienia do robót hydrotechnicznych

  Poziom właściwości k.d.r.h. wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna (nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kem

  Wzgórze o stromych zboczach, wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów i średnicy do kilkuset metrów, powstałew wyniku osadzania się materiału piaszczysto-żwirowego, rzadziej mułkowego w szczelinie lodowca lub martwego lodu albo między sąsiednimi płatami lodowymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria kruszywa

  Poziom właściwości kruszywa wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna (nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierownik ruchu zakładu górniczego (KRZG)

  Osoba wyższego → dozoru ruchu, posiadająca stwierdzone kwalifikacjeprzez odpowiedni okręgowy urząd górniczy, prowadząca i odpowiedzialna za → ruch zakładu górniczego; kierownikowi ruchu podlegają → służby ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie poznania złoża

  Wyróżnia się kategorie:

  D – złoża przewidywane, prognostyczne, na podstawie nielicznych rzadkich wyrobisk lub odsłonięć naturalnych oraz danych geofizycznychpozwalającychokreślić w przybliżeniu możliwy obszar występowania złoża oraz rzadziej i jakość kopaliny; prawdopodobne granice złoża...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /2 027

  praca w formacie txt

Do góry