Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kopalina towarzysząca

  K. współwystępująca w granicach lub bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej, która może być eksploatowana równolegle z k. główną, a nie kwalifikuje się do samodzielnej eksploatacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka brukowa

  Materiał kamienny drogowy obrobiony, odznaczający się regularnością kształtu prostopadłościanu lub ostrosłupa ściętego, uzyskiwany przez dzielenie → formaków ze skał o dużej wytrzymałości, stosowany do budowy dróg i innych celów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka

  Maszyna robocza, zazwyczaj samojezdna, z organem roboczym na wysięgniku lub linie, przystosowana do pracy ciągłej (→ k. wielonaczyniowa) lub cyklicznej (→ k. jednonaczyniowa), przeznaczona do oddzielania urobku od calizny i jego przemieszczania na wyznaczone miejsce lub do urządzenia transportowego;→ maszyny...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz

  Obszar ziemi obejmujący wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego wzajemnie od siebie zależne, będące wynikiem swobodnego działania sił przyrody i człowieka; → walory krajobrazowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka jednonaczyniowa

  K. z organem roboczym wyposażonym w jeden element roboczy (naczynie urabiające), pracująca w sposób cykliczny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajobraz geologiczny (geotop)

  Formy ukształtowania powierzchni ziemi oraz naturalne i sztuczne odsłonięcia skalne łączące w sobie walory poznawcze (naukowe) i wizualne, dokumentujące budowę skorupy ziemskiej, procesy geologiczne, które ją ukształtowały i zachodzą w niej obecnie, oraz przedstawiają występowanie i użytkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka pływająca

  K. zabudowana na jednostce pływającej, przeznaczona do → wydobywania kopaliny spod wody (piasku, żwiru lub innego urobku); wyróżnia się koparki jednonaczyniowe (chwytakowe); współpraca z → pływającymi przenośnikami taśmowymi, → barkami, → rurociągami tłocznymi; → układy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina główna

  K. o wyraźnie wyższej wartości ekonomicznej lub użytkowej w stosunku do innych kopalin z nią współwystępujących.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszarka

  Maszyna do rozdrabiania brył skalnych na ziarna żądanej wielkości [SG]; wyróżnia się k. szczękowe, stożkowe, udarowe, młotkowe, walcowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koparka wielonaczyniowa

  K. z organem roboczym wyposażonym w kilka do kilkudziesięciu elementów roboczych (naczyń urabiających), pracująca w sposób ciągły.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt

Do góry