Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ładowanie

  1. pobieranie odspojonej od calizny skały z miejsca, na którym się znalazła w wyniku urabiania, np. z → usypui przekazywanie jej na środki transportu;

  2. pobieranie → surowca mineralnego ze →składowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licówka

  Element ścienny kamienny lub ceramiczny o jednakowej powierzchni specjalnie obrobionej lub wykończonej i przeznaczonej do ukształtowania zewnętrznej (widocznej) powierzchni budowli.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje ogólne i zawodowe w górnictwie

  Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania sta-nowiska) wymagane od osób kierownictwai dozoru ruchu w poszczególnych zakładach górniczych oraz działach ruchu tych zakładów,w tym od mierniczego górniczego i geologa górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładowarka

  Maszyna robocza, zazwyczaj samojezdna, z organem roboczym na wysięgniku, przeznaczona do oddzielania urobku od calizny i przemieszczania na wyznaczone miejsce, do urządzenia transportowego; maszyna do pobierania materiału ze składowiska; ładowarki z odpowiednim osprzętem wykorzystywane są do odsuwania bloków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja niewypału

  Usuwanie → niewypału zgodnie z ustalonym w instrukcji sposobem przez zespół pracownikóww składzie wyznaczonym przez osobę dozoru ruchu nadzorującą roboty strzelnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje szczególne w górnictwie

  Wykształcenie, przygotowanie potrzebne do wykonywania zawodu (zajmowania stanowiska) po spełnieniu określonych warunków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładownica

  Pojemnik o wysokości 525 mm o dnie okrągłym do przenoszenia zapalników ostrych ze składu materiałów wybuchowych do przodków; typy:

  duże, o średnicy wewnętrznej 120 mm dla 100 zapalników elektrycznych powiązanych fabrycznie,

  małe, o średnicy wewnętrznej 80 mm dla 50 zapalników elektrycznych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lignit (ksylit)

  Odmiana węgla brunatnego niskowęglowego o wyraźnie zachowanej strukturze drewna występującego w postaci kłód, szczap i pni o barwie od jasno- do ciemnobrunatnej, zawiera 65–70% pierwiastka C.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikacje zawodowe

  Wykształcenie, przez które rozumie się:

  – ukończenie odpowiedniej szkoły technicznej potwierdzone dyplomem lub świadectwem szkoły,

  – odbycie praktyki w kierownictwie, dozorze ruchu lub w ruchu zakładu górniczego albo służbie mierniczo-geologicznej, określoną czasem jej trwania, specjalnością...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja zakładu górniczego

  Roboty prowadzone w zakładzie górniczym po zakończeniu eksploatacji złoża polegające na: zabezpieczeniu lub likwidacji wyrobiska górniczego oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego, zabezpieczeniu niewykorzystanej części złoża kopaliny, zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin, przedsięwzięciu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry