Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Masy ziemne i skalne

  Odspojony nadkład, → przerosty, niezbywalna część urobku, przemieszczane z wyrobiska górniczego na zwałowisko lub składowiska tymczasowe.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magma

  Gorąca ruchliwa materia składająca się z fazy ciekłej i gazowej oraz ze stałych faz krystalicznych, tj. minerałów występujących w zmiennych stosunkach na znacznej głębokości w skorupie ziemskiej; w czasie ochładzania z magmy krystalizują skały → magmowe, a jej skład chemiczny podlega różnicowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyna robocza

  Maszyna, której zadaniem jest wykonanie pracy użytecznej polegającej na oddzielaniu od całości, przemieszczeniu, zmianie kształtu lub wymiarów ciała poddanego jej działaniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magmowe skały

  Produkty krystalizacji magmy mające różny skład i formy występowania; najogólniej dzielą się na skały głębinowe (plutoniczne, czyli abisalne), hipabisalne (subwulkaniczne) i wylewne (wulkaniczne); wyróżnia się skały: kwaśne, pośrednie (obojętne), zasadowe i ultrazasadowe – kryterium podziału stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ładunek materiału wybuchowego

  Całkowita masa → materiału wybuchowego (wraz z → nabojem udarowym) umieszczonego w jednym → wyrobisku strzałowym, wyrażona najczęściej w kilogramach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwartowanie

  Sposób pomniejszania ilości próbki sypkiego materiału przez mieszanie go i dzielenie na krzyż na cztery równe części i łączenie ze sobą przeciwległych ćwiartek,a odrzucanie dwu pozostałych aż do uzyskania pożądanej wielkości próbki potrzebnej do przeprowadzenia analizy...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lineacja

  Jakiekolwiek (tektoniczne, sedymentacyjne, petrograficzne)uporządkowanie liniowo-równolegle w obrębie skały lub na jej powierzchni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lawina

  Gwałtowne przemieszczanie się śniegu, lodu, bloków skalnych lub glebyw wyniku ich oderwania się od podłoża stoku i ześlizgiwania.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia obróbcza

  Szereg maszyn i urządzeń do → obróbki kamienia ustawionych w określonym porządku i wykonujących na jednakowych przedmiotach wiele operacji obróbczych według ustalonego planu operacyjnego z zachowaniem rytmicznego przepływu obrabianych przedmiotów na przenośnikach (ruchomych stołach), np. l.o.: automatyczna...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lej depresji

  Depresja (obniżenie) powierzchni → zwierciadła wody podziemnej wokół studni, ujęcia, kopalni itp. wywołana jej pompowaniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry