Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Metoda

  1. sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu, np. metoda → urabiania skał;

  2. sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk i przedstawiania wyników tych badań.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny podstawowe

  M. do urabiania, ładowania, transportu i zwałowania, skonstruowane dla → kopalń odkrywkowych b. dużych i → k.o. dużych węgla brunatnego, piasków podsadzkowych i innych kopalin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierniczy górniczy

  Specjalista posiadający stwierdzone kwalifikacjeprzezPrezesaWyższego Urzędu Górniczego; → służba miernicza zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka referencyjna

  Określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób doboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzenienia substancji oraz energii w środowisku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny pomocnicze

  M. do wykonywania wszelkich robót przygotowawczych i pomocniczych (niewchodzących w zakres urabiania, ładowania, transportu i zwałowania w → kopalniach odkrywkowych b. dużych i → kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, piasków podsadzkowych i innych kopalin), w → kopalniach odkrywkowych małych pełnią...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metryka strzałowa

  Dokument sporządzony dla każdego miejsca wykonywania robót strzelniczych, ustalający miejsce, sposób wykonania robót strzelniczych oraz zachowania określonych rygorów związanych ze zwalczaniem zagrożeń; m.s. nie sporządza się dla robót strzelniczych wymagających opracowania → dokumentacji strzałowej, np...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał gruntowy

  Grunt naturalny lub → antropogeniczny o właściwościach pozwalających zastosować go bezpośrednio lub po uzdatnieniu do wykonania → budowli ziemnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miąższość

  Odległość między górną a dolną powierzchnią złoża:

  pozorna – odległość mierzona skośnie, np. wzdłuż osi wyrobiska rozpoznawczego, np. otworu,

  rzeczywista – odległość mierzona wzdłuż prostopadłej do powierzchni obrazującej sposób ułożenia złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał kamienny

  Uszlachetniony → surowiec kamienny przygotowany do spełnienia określonego zadania w budownictwie, drogownictwie lub innym przemyśle.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miąższość całkowita

  Ogólna nazwa sumarycznej → miąższości złoża, mierzonej od stropu najwyżej położonej warstwy użytecznej do spągu warstwy położonej najniżej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt

Do góry