Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mineralogia

  Nauka o minerałach, ich strukturze, właściwościach fizycznychichemicznych, powstawaniu, przeobrażaniu i wy-stępowaniu w skorupie ziemskiej i ciałach kosmicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadkład wewnętrzny

  Przerosty lub duże skupienia skał płonnych wymagające selektywnego urabiania, także część kopaliny nie- spełniającej wymagań jakościowych w takim stopniu, że nie może być ona wykorzystana; n.w. mogą tworzyć:

  – przewarstwienia skał płonnych stanowiące nadkład dla złoża na niższych poziomach...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morena

  1. materiał skalny przetransportowany przez lodowiec;

  2. wał, wzgórze lub ciąg wzgórz zbudowane z materiału wytopionego w lodowcu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mineralurgia

  Dyscyplina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem naturalnych i syntetycznych materiałów mineralnych,a także towarzyszącymi im cieczami; polega przede wszystkim na prowadzeniu procesów separacji oraz ich opisie, analizie i ocenie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mułowiec

  Zwięzła skała osadowa okruchowa złożona głównie z ziarn pyłu kwarcowego o średnicy < 0,05 mm, niekiedyz domieszkami skaleni, łyszczyków węglanów, minerałów ilastych, związków żelazai substancji organicznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Meander (zakole rzeki)

  Wygięty pętlowato odcinek koryta rzeki lub doliny rzecznej zawarty między dwoma zakrętami o tym samym kierunku, tworzący się najczęściej wskutek → erozji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miąższość eksploatacyjna (robocza)

  M. złoża mierzona w granicach wyrobiska eksploatacyjnego, przy której złoże może być eksploatowane w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metamorficzne skały (metamorfity)

  Produkty przeobrażenia skał → magmowych, → osadowych i metamorficznych,zachodzącegow stanie stałym w warunkach innych niż te, w których skały wyjściowe powstały, zwykle przy wysokim ciśnieniu i temperaturze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maszyny do obróbki kamienia (kamieniarskie)

  Ogół maszyn i urządzeń do dzielenia monolitów, bloków i płyt oraz nadawania → elementom kamiennym odpowiednich kształtów, wymiarów i → faktur powierzchni; → linia obróbcza.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego

  Plan zapewniający integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska, obiektów budowlanych i innych elementów podlegających ochronie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry