Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Notyfikacja

  Zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numeryczny model terenu (NMT)

  Numeryczne przedstawienie powierzchni terenu oraz obiektów w postaci współrzędnych(x, y, z) siatki regularnej (GRID) lub nieregularnej (TIN) wraz z algorytmem umożliwiającym interpolację współrzędnej (z) dla dowolnie zdefiniowanego punktu o danych współrzędnych (x, y); integralną częścią n.m.t. są...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obieg wody

  Stała wymiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; wyraz związku między wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiąkliwość

  Ilość wody, jaką może wchłonąć sucha skała, wyrażona w procentach lub w ułamku dziesiętnym; n. wagowa – stosunek masy wchłoniętej wody do masy skały; n. objętościowa – stosunek objętości wody i skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiąkliwość (kruszywa)

  Zwiększenie masy próbki kruszywa wysuszonego w suszarce spowodowane penetracją wody do dostępnych dla niej pustych przestrzeni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasyp

  Warstwa lub specjalnie ukształtowana → budowla ziemna z → materiału gruntowego powstała w wyniku działalności człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekk (pień wulkaniczny)

  Intruzja kominowa o średnicy do kilku kilometrów, wypełniona tufem lub lawą; niekiedy wypreparowana przez erozję ze skał otaczających, stanowi kulminację w krajobrazie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

  Wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP)

  Wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)

  Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt

Do góry