Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odkrywka

  1. odsłonięte złoże kopaliny po usunięciu przykrywających ją innych skał;

  2. wydzielona organizacyjnie część kopalni węgla brunatnego, np. o. Bełchatów, Kazimierz, Władysławów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona wód podziemnych

  Zespół środków i ograniczeń użytkowania terenu gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowa eksploatacja złoża

  Ogół czynności wykonywanych w celu uzyskania kopalin i skał płonnych ze złoża i odtransportowania na → składowisko lub inne miejsce przeznaczenia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona złoża

  Zabezpieczenie wykorzystania kopaliny zgodnie z pełną jej wartością użytkową oraz zasobów przed nieuzasadnionymi stratami; w okresie przed podjęciem eksploatacji polega na ochronie powierzchni przed takim zagospodarowaniem, które by uniemożliwiło późniejszą działalność...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty górnicze

  Czynności związane z → wydobywaniem kopaliny lub wykonywaniem i utrzymaniem wyrobiskw kopalniach odkrywkowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczyszczanie wód

  Proces lub zespół procesów fizycznych,chemicznychibiologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) przez usunięcie zanieczyszczenia (części mechanicznych), zdemineralizowanie wody oraz eliminację życia biologicznego i produktów rozpadu części...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty odwadniające

  Ogół czynności wykonywanych w celu usunięcia wody ze złoża, skał otaczających i z terenu kopalni odkrywkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia maszynowa

  Czynności obróbcze wykonywane maszynami i urządzeniami kamieniarskimi do → przecierania, → przecinania, → rozłupywania oraz nadawania odpowiedniego kształtu, wymiarów i → faktury.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar specjalnej ochrony ptaków

  O. wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia ręczna

  Zespół czynności obróbczych wykonywanych pracą mięśni człowieka i prostych lub złożonych narzędzi kamieniarskich; np. klinowanie, groszkowanie, grotowanie, dłutowanie, szlifowanie, paserowanie, polerowanie; → faktury kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt

Do góry