Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pas bezpieczeństwa

  Część → poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego i transportowego) w → wyrobisku i na → zwałowisku, na którą wejście lub wjazd grozi niebezpieczeństwem, m.in. wskutek → oberwania się mas skalnych; p.b. ustala się dla każdej maszyny od górnej i dolnej → krawędzi poszczególnych → ociosów, skarp...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas dla środków transportu

  Wydzielona część poziomu (→ eksploatacyjnego, roboczego, transportowego, zwałowania), → pochylni, → upadowej dla środków transportu taśmowego, samochodowego, szynowego lub dla rurociągów technologicznych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osuwisko

  Utrata stateczności → zbocza lub → skarpy i niekontrolowane przemieszczenie się gruntu lub skał pod wpływem sił ciężkości i ewentualnie ciśnienia spływowego wody, wstrząsów lub innych przyczyn, połączone ze ścięciem podłoża wzdłuż powierzchni poślizgu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy nadzoru górniczego

  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczak

  Fragment skalny średnicy powyżej kilkumilimetrowej obtoczony wskutek transportowania wodą wśród innych fragmentów skalnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortofotomapa cyfrowa

  Przetworzony z rzutu środkowego na rzut ortogonalny cyfrowy obraz powierzchni terenu i obiektów inżynierskich w określonym układzie współrzędnych; integralną częścią o.c. jest → numeryczny model terenu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otulina

  Strefa ochronna granicząca z → formą ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadowe skały

  S. powstałe w wyniku nagromadzenia na powierzchni ziemi ziarn minerałów oddzielonych wskutek procesów geologicznych ze skał starszych, ich fragmentów, materiałów piroklastycznych, szczątków organicznych oraz materiałów powstałych w strefie wietrzenia; podział skał.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oz

  Długi wąski i kręty wał lub ciąg wzgórz zbudowanych z piasków i żwirów fluwioglacjalnych, osadzonych przez wody płynące pod lodowcem, w szczelinie lodowcowej lub w tunelu lodowcowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadzarka

  Wzbogacalnik hydrauliczny, w którym mieszaninę ziarn o różnej gęstości poddaje się oscylacyjnemu bądź pulsacyjnemu działaniu wody doprowadzonej przez dno sitowe koryta roboczego, służącego do przepływu i równocześnie do rozdziału ziarn według ich gęstości na oddzielnie odprowadzane...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry