Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Peloidy

  Naturalne utwory organiczne i/lub mineralne powstałe wskutek procesów geologicznych przy udziale wody i mikroorganizmów, mające zastosowanie w → balneo-terapii.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perforator (wiertarka)

  Przestawne lub samojezdne urządzenie jedno- lub wielowiertarkowe do wiercenia serii otworówo średnicach 25y42 mm, położonych blisko siebie w jednej linii, w których umieszcza się elementy rozpierające lub inne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petrografia (petrologia)

  Dziedzina nauk o Ziemi, której przedmiotem są skały: skład mineralny i chemiczny, struktura, geneza, przeobrażenia i sposób występowania w skorupie ziemskiej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piasek

  Luźna skała osadowa złożona głównie z ziarn minerałów lub okruchów skał o wielkości 0,1 / 2 mm; osad o wymiarach ziarn 0,06 / 4 mm; wyróżnia się m.in. piaski budowlane i przemysłowe (szklarskie, formierskie, do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, filtracyjne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas drogowy

  Wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod powierzchnią, w którym są zlokalizowane,→ droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień diamentowy

  Cylinder pokryty powłoką diamentową naniesioną elektrolitycznie lub przez spiekanie; element tnący → piły linowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas ochronny

  P. terenu położony między górnym bezpiecznym → obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część → filara ochronnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Służba Geologiczna

  Minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju; wykonywanie zadań p.s.g. powierzono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu;do zadań tych należy:

  – obsługa rejestru obszarów górniczych,

  – koordynacja zadań w zakresie ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy monitoring środowiska

  System pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzaniai rozpowszechniania informacji o środowisku; p.m.ś. dotyczy informacji w zakresie: jakości powietrza, jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz wód wewnętrznych i wód morza terytorialnego, jakości gleby i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partia

  Ilość wyprodukowana lub dostarczona, część dostawy (wagon, ciężarówka, → barka) lub pryzma, wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach przyjmowanych za jednakowe (zaleca się, aby ilość wyprodukowana w określonym czasie w procesie ciągłym była traktowana jak partia).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt

Do góry