Inne /27 417 prac/

  • Ocena brak

    Podawarka

    Krótki przenośnik taśmowy na pochyłej ramie, służący do przenoszenia urobku z przenośnika na określoną wysokość do innego przenośnika lub innego środka transportowego.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /187

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Płukanie kruszywa

    P. wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń gliniastych, ilastych i organicznych mających negatywny wpływ na jakość kruszywa oraz w celu ułatwienia jego klasyfikacji.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /170

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Piła linowa (trak linowy)

    Urządzenie do cięcia skał, składające się z napędu poruszającego po prowadnicach → linę diamentową; → przecinanie bloków.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /148

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Płyta

    1. płaski element konstrukcyjny, w którym stosunek długości do szerokości zawarty jest pomiędzy 1 a 8, a stosunek szerokości do grubości jest większy niż 10;

    2. dowolny wyrób z kamienia naturalnego, w którym wymiary poziome przekraczają 150 mm, a większy z nich czterokrotnie przewyższa...

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /331

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Piła łańcuchowa (taśmowa diamentowa)

    Napędzane mechanicznie urządzenie tnące, składające się z części napędowej, poruszającej się po szynach i wysięgnika tnącegoo długości od 3 m do 4 m, wokół którego porusza się łańcuch z diamentowymi wkładkami tnącymi.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /252

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Płyta surowa

    Płaski na wpół wykończony wyrób z nieobrobionymi krawędziami, uzyskany po odcięciu lub odłupaniu płytyz bloku surowego.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /140

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Piła wiertnicza

    Szereg blisko siebie odwierconych otworów w celu oddzielenia bloku od calizny lub jego podziału; → urabianie skał.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /128

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Piezometr

    Urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór obserwacyjny, służący do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym wysokości hydraulicznej).

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /229

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Paserowanie bloków

    Czynność, w wyniku której z surowych bloków uzyskuje się kształtne bloki o regularnych zarysachi uśrednionych rozmiarach.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /140

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Piętro eksploatacyjne (w kopalinie, kopalinowe)

    Część złoża przeznaczona do linowaeksploatacji, ograniczona dwoma sąsiednimi poziomami; wysokość p.e. warunkują → parametry geotechniczne urabianych skał, pionowe zasięgi maszyn urabiających (koparek, ładowarek) oraz sposoby ich pracy; wysokość p.e. jest przedmiotem obliczeń geotechnicznych.

    Ocena / Przedmiot / Górnictwo

    Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /313

    praca w formacie txt

Do góry