Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Podawarka

  Krótki przenośnik taśmowy na pochyłej ramie, służący do przenoszenia urobku z przenośnika na określoną wysokość do innego przenośnika lub innego środka transportowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płukanie kruszywa

  P. wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń gliniastych, ilastych i organicznych mających negatywny wpływ na jakość kruszywa oraz w celu ułatwienia jego klasyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piła linowa (trak linowy)

  Urządzenie do cięcia skał, składające się z napędu poruszającego po prowadnicach → linę diamentową; → przecinanie bloków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płyta

  1. płaski element konstrukcyjny, w którym stosunek długości do szerokości zawarty jest pomiędzy 1 a 8, a stosunek szerokości do grubości jest większy niż 10;

  2. dowolny wyrób z kamienia naturalnego, w którym wymiary poziome przekraczają 150 mm, a większy z nich czterokrotnie przewyższa...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piła łańcuchowa (taśmowa diamentowa)

  Napędzane mechanicznie urządzenie tnące, składające się z części napędowej, poruszającej się po szynach i wysięgnika tnącegoo długości od 3 m do 4 m, wokół którego porusza się łańcuch z diamentowymi wkładkami tnącymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płyta surowa

  Płaski na wpół wykończony wyrób z nieobrobionymi krawędziami, uzyskany po odcięciu lub odłupaniu płytyz bloku surowego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piła wiertnicza

  Szereg blisko siebie odwierconych otworów w celu oddzielenia bloku od calizny lub jego podziału; → urabianie skał.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piezometr

  Urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór obserwacyjny, służący do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym wysokości hydraulicznej).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paserowanie bloków

  Czynność, w wyniku której z surowych bloków uzyskuje się kształtne bloki o regularnych zarysachi uśrednionych rozmiarach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piętro eksploatacyjne (w kopalinie, kopalinowe)

  Część złoża przeznaczona do linowaeksploatacji, ograniczona dwoma sąsiednimi poziomami; wysokość p.e. warunkują → parametry geotechniczne urabianych skał, pionowe zasięgi maszyn urabiających (koparek, ładowarek) oraz sposoby ich pracy; wysokość p.e. jest przedmiotem obliczeń geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry