Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pory

  Wolne przestrzenie występujące w skale między ziarnami mineralnymi – p. międzyziarnowe; w szerszym znaczeniu wszystkie pustki w skale.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłębiarka hydropneumatyczna

  P. urabiająca strumieniami wody i powietrza sprężonego równocześnie podnoszącymi mieszaninę urobku, wody i powietrza na powierzchnię wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadacz odpadów

  Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna,osobaprawnalubjednostkaorganizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłębiarka ssąca

  P., której organem roboczym jest pompa gruntowa zasysająca urobek wraz z wodą; rura ssawna może być wyposażona w dodatkowe urządzenia spulchniające caliznę pod wodą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp

  1. odległość, o którą w określonym czasie przesuwa się: → przodek, → skarpa, ściana, zabierka, front → urabiania lub zwałowania;

  2. – kierunek przesuwania się eksploatacji lub zwałowania, np. postęp równoległy, wachlarzowy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojemność zwałowiska (zwału)

  Objętość figuryzwałowiskakoniecznadoumieszczenia na nim planowanych do zwałowania mas ziemnych i skalnych (nadkładu, skał płonnych, przerostów i zanieczyszczeń, odrzutów z przeróbki lub obróbki kopaliny).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoże gruntowe

  Grunt rodzimy, → antropogeniczny lub → skała, istniejące na miejscu budowy przed wykonaniem prac budowlanych w strefie,którejwłaściwościmają wpływ na projektowanie, wykonaniei eksploatację budowli.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poszukiwanie

  Wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstępnego udokumentowania → zasobów złóż kopalin lub wód podziemnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomieszczenie czasowej pracy

  P.p.,w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoże zwałowiska (zwału)

  Warstwa gruntów na terenie zwałowiska i jego najbliższego sąsiedztwa, będąca praktycznie pod wpływem obciążenia materiałem zwałowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt

Do góry