Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozyskiwanie

  Działania obejmujące:

  – zbiór roślin lub grzybów gatunków chronionych lub ich części ze stanowisk naturalnych do celów gospodarczych,

  – chwytanie, łowienie lub zbieranie zwierząt gatunków chronionych lub ich części i produktów pochodnych w celach gospodarczych,

  – eksploatację lub wydobywanie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracy

  Przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożar endogeniczny

  Pożar powstałyz przyczyn wewnętrznych na skutek przemian chemicznych zachodzących w ciałach palnych bądź ich domieszkach w określonych warunkach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd błądzący

  Prąd elektryczny przemienny lub stały płynący w przewodzącym ośrodku (np. ziemi, wodzie lub konstrukcjach metalowych), niebędący częścią celowo zbudowanego dla tego prądu obwodu elektrycznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półka zabezpieczająca

  Powierzchnia pozioma pozostawiona na zboczu między skarpami w celu zwiększenia stateczności zbocza wyrobiska lub zwałowiska; → poziom zabezpieczający.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia ziemi

  Naturalne ukształtowanie terenu, → gleba oraz znajdująca się pod nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmująca wierzchnią warstwę gleby i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poduszka powietrzna

  Urządzenie stosowane w kamieniołomach, składające się z cienkościennego, metalowego lub gumowego pojemnika, które może być wsunięte w pionową szczelinę wykonaną w caliźnie, a następnie napompowane powietrzem lub wodą, co spowoduje rozsunięcie się odspajanych bloków.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porowatość

  Cecha utworów skalnych wynikająca z obecności w nich pustek wzajemnie skumulowanych, dostępnych dla przepływu wody (→ filtracji);ilościowo wyraża się ją→ współczynnikiem porowatości.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział zwałowisk (zwałów)

  P.z. ze względu na ich umiejscowienie w stosunku do wyrobiska; wyróżnia się zwałowiska wewnętrzne i zwałowiska zewnętrzne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt

Do góry