Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przecieranie bloku

  Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe za pomocą płaskich pił stalowych nieuzbrojonych i mieszaniny ściernej składającej się ze śrutu stalowego, wody, wapna i startego kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój geologiczno - górniczy

  P. zawierający oznaczenie → zasobów przemysłowych, → nieprzemysłowych, → strat; wymagany przepisami [29] w → projekcie zagospodarowania złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecinanie bloku (płyty)

  Dzielenie bloku kamienia na płyty surowe lub płyty za pomocą płaskich pił diamentowych, pił linowych diamentowych i tarcz diamentowych (pił tarczowych).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Osoba fizyczna,osobaprawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil geologiczny

  Obraz graficznynastępstwa określonych warstw lub innych elementów geologicznych przedstawiony na płaszczyźnie pionowej (rzadziej pochyłej).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedpole (wyrobiska, zwałowiska)

  Powierzchnia terenu przeznaczonego pod wyrobisko lub zwałowisko objęta → robotami przygotowawczymi lub → udostępniającymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profile wyrobiska górniczego

  Przekroje przez istniejące (projektowane) → wyrobisko górnicze obejmujące zbocza eksploatacyjne, stałe, ruchome i inne charakterystyczne elementy wyrobiska i → przedpola.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsięwzięcie

  W rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska [11] inwestycja budowlana lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekt techniczny

  Wymagany przepisami, udokumentowany projekt rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych; wyróżnia się m.in. p.t.: → termicznego urabiania kopaliny, → hydromechanicznego urabiania nadkładu lub kopaliny, → eksploatacji złoża spod zwierciadła wody urządzeniami pływającymi, → transportu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedzwał

  Element zwału, najczęściej w kształcie pryzmy, wyprzedzający zwałowanie, usypany w celu zwiększenia stateczności zbocza lub podłoża dla urządzeń zwałujących.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry