Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przodek

  Miejsce w kopalni, gdzie robotą górniczą urabia się skałę, tj. oddziela się jej części od → górotworu; część poziomu eksploatacyjnego i piętra (ocios, skarpa, ściana, zabierka), z której urabia się nadkład lub kopalinę.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybitka

  Materiał niepalny, którym po załadowaniu nabojów materiału wybuchowego i uzbrojeniu ładunku wypełnia się resztę otworu strzałowego [Lg]; na przybitkę wolno używać: gliny lub gliny z piaskiem, wody w pojemnikach, wody bez pojemników, wilgotnego piasku w otoczkach, wilgotnego piasku bez otoczek; inne...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt rozpoznawczy

  Miejsce, w którym wykonano obserwacje i pobrano próbki w celu udokumentowania złoża i zbadania otaczającego górotworu (→ otwór wiertniczy, wyrobisko górnicze, odsłonięcie naturalne).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysłowy wskaźnik nadkładu

  Stosunek objętości nadkładu w m3 zalegającego nad przemysłowym konturem złoża lub jego części powiększonej o masy zawarte w skarpach bocznych oraz o eksploatacyjne straty kopaliny do ilości t lub m3 kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puszka strzałowa

  Pojemnik wykonany z blachy polakierowanej grubości jednego milimetra, mający wieko zamykane na kłódkę, służy do transportowania (przenoszenia) materiałów wybuchowych na terenie zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenośnik taśmowy

  1. urządzenie transportowe o ruchu ciągłym i ograniczonym zasięgu, w którym → nosiwo jest przemieszczane na taśmie nośnej w kształcie niecki tworzącej cięgno zamknięte;

  2. potocznie przenośnik z taśmą elastyczną; podział przenośników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył

  Ogólny termin stosowany do określenia cząstek ciała stałego różnej wielkościi różnego pochodzenia, przez pewien czas pozostających w zawieszeniu w gazie; luźna skała osadowa utworzona z ziarn → frakcji pyłowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój geologiczny

  Graficzne przedstawienie budowy geologicznej określonego obszaru, wykonane na podstawie dostrzeżonych faktów i zjawisk zaobserwowanych lub domniemanych w płaszczyźnie przecięcia skorupy ziemskiej, np. na podstawie obserwacji dokonanych na → profilach:wierceń,→ wyrobisk górniczych itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekrój hydrogeologiczny

  Graficzne przedstawienie budowy geologicznej wzdłuż obranej płaszczyzny pionowej z uwzględnieniem warunków wodnych: występowania poziomów wodonośnych, położenia zwierciadła wody, ciśnień piezometrycznych, chemicznego składu wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia geomechaniczne

  Zmiany cech i struktury → górotworu oraz powierzchni terenu wraz z ich przemieszczeniami i deformacjami; związane są z działalnością przemysłową (np. górniczą, budownictwem, pracami inżynierskimi).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt

Do góry