Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Renaturyzacja

  Spontaniczne wkraczanie zespołów roślinnych i zwierzęcych na tereny przekształcone (→ sukcesja naturalna); r. może być wspomagana działaniami technicznymi, odtwarzającymi cechy naturalne w ekosystemie.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty ziemne

  R. budowlane obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie, zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie dodatkami (mineralnymi, spoiwami) wrazz doraźnym i trwałym odwodnieniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył całkowity

  Zbiór cząstek osadzonych na sączku pomiarowym, gdy prędkość liniowa zasysanego powietrza zawiera się w przedziale 0,3 / 1,6 m/s.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył drobnoziarnisty

  Małe cząstki ciała stałego, zazwyczaj przyjmuje się, że są to cząstki o średnicy poniżej 75 μm, osiadające pod wpływem swojego ciężaru, ale mogące przez pewien czas pozostawać w zawieszeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pył respirabilny

  Zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności wg wymiarów cząstek opisanych logarytmiczno-normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy aerodynamicznej 3,5±0,3 μm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5±0,1.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rabunkowa gospodarka złożem

  Pośpieszna eksploatacja najłatwiej dostępnych, zwykle najbogatszych części złoża, których wybieranie wymaga najmniejszego nakładu pacy, a przynosi największe doraźne korzyści; działalność taka wiąże się z dużymi → stratami i przedwczesnym wyczerpaniem zasobów złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  Opracowanie o zakresie wymagań określonych przepisami ustawy prawo ochrony środowiska [11], dotyczące planowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz określonych innych przedsięwzięć, uwzględniające ich oddziaływania na etapach realizacji, eksploatacji oraz...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratownictwo górnicze kopalni

  Służba ratownicza kopalni oparta na własnej drużynie ratowniczej, kopalnianej stacji ratownictwa lub na punkcie ratownictwa górniczego, dysponująca odpowiednim sprzętem ratowniczym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerosty

  Przewarstwienia skał odmiennych mineralogicznie, strukturalno-teksturalnie, w różnym stopniu spojone z calizną danej skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewiert

  1. odcinek otworu strzałowego wykonany głębiej, niż zamierzano;

  2. liczba metrów otworu wiertniczego odwierconych przez koronkę lub świder do chwili jej zużycia;

  3. odcinek otworu strzałowego odwiercony poza płaszczyznę zamierzonego odspojenia skały.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry