Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Żywność specjalnego przeznaczenia

  Produkty zaliczane do tej grupy przeznaczone są do odżywiania niemowląt i małych dzieci, osób o ograniczonych możliwościach przyswajania pokarmu i osób przewlekle chorych, a także sportowców oraz osób wykonujących określone zawody lub przebywających w szczególnych warunkach klimatycznych. Do żywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie cukru

  Historia fortyfikacji cukru w Ameryce Środkowej sięga łat 70., kiedy to w kilku krajach tego regionu istotnym problemem zdrowotnym stały się niedobory witaminy A. Wybór cukru jako nośnika został podyktowany trudnościami ze znalezieniem innego przetwarzanego przemysłowo produktu, który byłby w tych krajach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie żywności

  Wzbogacanie żywności, zwane inaczej fortyfikacją (fortification — wzmocnienie lub enńchment — wzbogacenie) jest to dodawanie jednego lub kilku niezbędnych składników odżywczych do wybranego produktu powszechnego spożycia, w celu skorygowania lub zapobieżenia rozległym niedoborom tych składników w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwniki do żywności

  Wzrokowa ocena żywności stanowi pierwszy etap oceny jakości produktu; ona też. często decyduje o jego kupnie i spożyciu. Barwienie żywności, początkowo barwnikami naturalnymi, a następnie syntetycznymi, stało się bardzo powszechne. Potrzeba barwienia żywności wynika z przyzwyczajeń ludności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki decydujące o efektywności wzbogacania żywności

  Wzbogacanie żywności zwykle ma istotny wpływ na stan zdrowia wszystkich jej konsumentów, dlatego wymaga starannego zaplanowania i przeprowadzenia oraz uwzględnienia w polityce żywieniowej państwa. Aby zabieg wzbogacenia okazał się efektywny w kategoriach zdrowotnych i ekonomicznych, muszą być spełnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje konserwujące

  Stosowanie chemicznych środków konserwujących usprawiedliwione jest przede wszystkim względami ekonomicznymi. W piśmiennictwie światowym z jednej strony spotyka się wiele prac zachęcających do ich stosowania, z drugiej — pojawiają się głosy ostrzegawcze, mówiące, że nie ma dowodów na to, iż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jodowanie soli

  Wzbogacanie soli kuchennej w jod jest z dobrymi efektami praktykowane w wielu krajach, głównie Europy i Ameryki Północnej, podczas gdy w Australii w jod raczej wzbogaca się pieczywo, a w Ameryce Południowej —: masło. Jodowanie soli po raz pierwszy wprowadzono w Szwajcarii w 1922 roku, gdzie stopniowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwutleniacze

  Przeciwutleniacze stanowią drugą grupę substancji przedłużających trwałość żywności, jednak o innym mechanizmie działania niż to ma miejsce w przypadku środków konserwujących. Do przeciwutleniaczy należą substancje, które hamują szybkość reakcji utleniania, dzięki czemu zapobiegają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko i produkty mleczne

  Mleko — wydzielane przez gruczoły mleczne samic udomowionych ssaków (krów, owiec, kóz, klaczy, oślic, wielbłądzic, bawolic, reniferów) — odgrywa ważną rolę w żywieniu ludzi na całym świecie, z tym że w różnych jego rejonach dominuje mleko innych gatunków zwierząt. W Polsce i Europie jest to mleko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięso i przetwory mięsne

  Do lej grupy produktów należą wszystkie jadalne części tusz zwierząt rzeźnych, drobiu i dziczyzny, a także wędliny mięsne i podrobowe oraz konserwy mięsne.

  Mięso stanowi pożywienie człowieka od najdawniejszych czasów. Początkowo uzyskiwał je wyłącznie polując na zwierzęta dziko żyjące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /7 221

  praca w formacie txt

Do góry