Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozrzut odłamków skalnych

  Niekontrolowane rozproszenie w różnych kierunkach kamieni powstających w czasie urabiania skał robotami strzelniczymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedymentacja

  Proces osadzania się produktów wietrzenia i erozji skał wcześniej istniejących, szczątków organicznych i materiału piroklastycznego, zachodzący w warunkach morskich i lądowych pod wpływem różnych czynników (grawitacyjne opadanie cząstek, ruch wody, lodowców i wiatru, parowanie itd.), prowadzi do...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rurka Nonel

  R. składająca się z zewnętrznej plastikowej powłoki (o średnicy zewnętrznej 3 mm i wewnętrznej 1,5 mm), odpornej na warunki mechaniczne oraz środowiskowe; wewnętrzna warstwa pokryta jest sproszkowanym, równomiernie rozmieszczonym, zmodyfikowanym wtórnym materiałem wybuchowym w ilości 0,2 g/m, który...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rów odwadniający

  R. wykonany zwykle prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i odpływu podziemnego oraz odprowadzenia jej poza teren odwadniany; stosowany jako powierzchniowy element → odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie lub wykopów budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko

  Kombinacja częstości lub prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i konsekwencji związanych z tym zagrożeniem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rów odwadniający opaskowy

  R. okalający wkop udostępniający, → wyrobisko odkrywkowe lub zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego; stosowany przy odwadnianiu kopalni jako element odwadniania otwartego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko zawodowe

  Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reologia

  Dział mechaniki zajmujący się ogólnymi prawami powstawania i wzrastania (z upływem czasu) odkształceń ciał materialnych w różnych warunkach termodynamicznych i fizykochemicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recykling

  Odzysk polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj eksploatacji złoża

  Rozróżnienie eksploatacji złoża ze względu na położenie w ziemi; rozróżnia się eksploatację odkrywkową oraz eksploatację podziemną.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt

Do góry