Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Sieć strzałowa

  1. s. składająca się z: zapalników uzbrajających ładunki materiału wybuchowego w otworach strzałowych (elektrycznych lub nieelektrycznych typu Nonel) i ich przewodów, s. przewodów pomiędzy otworami strzałowymi i linii od miejsca strzelania do miejsca odpalania sieci;

  2. s. ułożona z lontu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skok przez skórę

  Tradycyjna uroczystość górnicza, podczas której wychowankowie szkół górniczych (lub młodzi pracownicy) przyjmowani są do stanu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala Mohsa (skala twardości)

  Empiryczna skala opracowana przez Mohsa, w której oszacowana jest względna twardość minerałów:

  1. talk,

  2. gips,

  3. kalcyt,

  4. fluoryt,

  5.apatyt,

  6. ortoklaz,

  7. kwarc,

  8. topaz,

  9. korund,

  10. diament.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynia strzałowa przodkowa

  Zamykana na kłódkę skrzynia wykonana z desek, służąca strzałowemu do czasowego przechowywania w wyrobisku środków strzałowych; w środku skrzyni są przegrody na środki strzałowe (materiały wybuchowe i górnicze zapalniki elektryczne w ładownicach), zapalniki elektryczne luzem, na zapalarkę, przewody...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała

  Zespół złożony z ziarn jednego lub kilku minerałów, powstały w wyniku działania procesów geologicznych (magmowych, osadowych, metamorficznych)izajmującywyodrębnioną strukturalnie część skorupy ziemskiej; może być skonsolidowana lub luźna; do skał zalicza się gleby; osadowe skały, magmowe skały...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba dyspozytorska kopalni (ruchu)

  Pracownicy zatrudnieni w → dyspozytorniach, przyjmujący raporty dotyczące ruchu k., ustalający przyczyny awarii, wydający w ramach swoich uprawnień dyspozycje dla dozoru niższego, przygotowujący raporty dla → kierownictwa kopalni itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała lita (zwięzła)

  Naturalny zespół jednego lub kilku minerałów będący fragmentem masywu skalnego (górotworu) o mezoskopowo ciągłym wykształceniu oraz określonych cechach litologicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba geologiczna zakładu górniczego

  Osoby (geolog górniczy) o kwalifikacjachgeologicznych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

  – kontrolowanie robót górniczych i wiertniczych wykonywanych na potrzeby z. g.,

  – kartowanie, profilowanieiopróbowanierobót górniczych i wiertniczych,

  – badanie stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sezonowanie (kamienia)

  Proces sezonowania kamienia po jego wydobyciu w celu zredukowania zawartości wilgoci i dostosowania go do warunków, w jakich będzie użytkowany.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć obszarów Natura 2000

  Obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz część lub całość obszarów i obiektów objętych → formami ochrony przyrody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry