Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Specjalny obszar ochrony siedlisk

  Obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony → siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin albo zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standardy jakości gleby (ziemi)

  Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w glebie lub ziemi, określone z uwzględnieniem ich funkcji aktualnych i planowanych dla grup rodzajów gruntów, wyszczególnione w rozporządzeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfikacje techniczne

  Dokumenty określające cechy, które powinien posiadać → wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badańi metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczenia wyrobu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko pracy

  Przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę [28]; miejsce, w którym pracownik wykonuje czynności zawodowe stale lub okresowo.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba miernicza zakładu górniczego

  Osoby (mierniczy górniczy) o kwalifikacjachgeodezyjnych stwierdzonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [6], do których zadań należy:

  – kontrolowanie zgodności prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego,

  – wykonywanie prac geodezyjnych związanych z budową...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologia

  Nauka zajmująca się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania; w szczególności nauka o przyczynach i następstwach przemian w naturalnych lub odkształconych układach przyrodniczych (na mniejszych lub większych obszarach), zachodzących w wyniku działalności...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sozologiczne warunki eksploatacji

  Warunki prowadzenia wydobycia i przeróbki kopaliny niezbędne dla ochrony środowiska przyrodniczego w obszarze oddziaływania na nie eksploatacji i przeróbki kopaliny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarpa

  Obrzeżna pochylona powierzchnia wału, wykopu, nasypu ziemnego,→ wyrobiska odkrywkowego, zwałowiska lub składowiska urobku, produktu lub odpadów stałych; s. kształtowane są w toku urabiania nadkładu, kopaliny, → zwałowania materiału zwałowego lub powiększania składowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład materiałów wybuchowych

  Obiekt budowlany, w którym przechowuje się środki strzałowe; składy m.w. dzielą się na: stałe, tymczasowe i podręczne; ze względu na lokalizację dzielą się na: ruchome, podziemne, naziemne i wgłębne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składowisko

  1. odpowiednio przygotowana powierzchnia terenu do składowana nadkładu, urobku, surowców, produktów przeróbki, wyrobów i materiałów; wyróżnia się s. stałe i → s. tymczasowe;

  2. odpowiednio dostosowane miejsca, przeznaczone do czasowego gromadzenia (kruszywa, produktu); wyróżnia się s. zamknięte →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry