Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Straty eksploatacyjne

  S. w zasobach przemysłowych powstałe w wyniku stosowania określonego systemu eksploatacji kopalin ze złoża lub jego części, objęte eksploatacją górniczą.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa ochronna ujęć wody

  Obszar,w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielona na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty pozaeksploatacyjne

  Niewybrane fragmenty kopaliny, planowo pozostawione w wyniku przyjęcia określonego systemu eksploatacji i istniejących niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa ochronna ujęć wód podziemnych

  Obszar, w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielony na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne [13], np. na terenach ochrony pośredniej u.w.p. może być zabronione lub...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty w zasobach nieprzemysłowych

  S. powstałe w wyniku zniszczenia zasobów nieprzemysłowych lub uniemożliwienia ich późniejszego wydobycia w wyniku eksploatacji zasobów przemysłowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa saturacji

  S. występowania skał,w których wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są całkowicie wodą; górna granica tej s. (→ zwierciadło wód podziemnych) graniczy ze → s. areacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa areacji

  Obszar zawarty między powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego; w s. a. pustki skalne wypełniają powietrze i woda występująca w postaci: pary, wody związanej (higroskopijnej, błonkowatej) oraz wolnej wody zawieszonej i wsiąkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień rozdrobnienia (rozdrobienia)

  Stosunek wielkości największego (lub średniego) wymiaru ziarn przed rozdrabnianiem do największego (lub średniego) wymiaru ziarn po rozdrobnieniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa drgań sejsmicznych (parasejsmicznych)

  Strefa zagrożenia wokół miejsc wykonywania robót strzelniczych; promień strefy tych drgań ustala się wzorami podanymi w odpowiednich przepisach [40] lub w drodze ekspertyzy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopnie górnicze

  Honorowe wyróżnienie pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dziedzinie górnictwa; stopnie nadawane pracownikom górnictwa:

  – górnik (I, II, III stopnia),

  – technik górniczy (I, II, III stopnia),

  – inżynier górniczy (I, II, III stopnia),

  – dyrektor górniczy (I, II, III stopnia),

  –...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt

Do góry