Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Substancja zanieczyszczająca powietrze

  Każda s. emitowana do atmosfery w wyniku procesów naturalnych lub działalności ludzi, która wpływa szkodliwie na człowieka lub środowisko.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał ręczny

  Ustalony ruch lub układ rąk i dłoni służący do kierowania osobami wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce

  Produkty naturalne pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego przeznaczone do dalszego przetwarzania w celu uzyskania produktów bezpośrednio użytecznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie doświadczalne

  Strzelanie eksperymentalne w celach badawczych lub praktycznych przeprowadzane przez służbę strzałową kopalni pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego, w miarę potrzeby przy udziale → rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał świetlny

  S. emitowany przez urządzenie wykonane z przeźroczystych lub półprzeźroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce skalne

  Skalne → s. mineralne występujące w postaci wydobytej kopaliny, urobku górniczego lub produktu o określonej przydatności i wartości rynkowej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzelanie masowe

  S. za pomocą dużych ładunków środków strzałowych umieszczanych w → wyrobiskach strzałowych, np. s. długimi otworami, komorowe, podporowe; na zrzut, wyrzut.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa niebezpieczna maszyny

  S. w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub niebezpieczeństwo obsługującego (operatora) oraz osób w niej przebywających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Straty

  S. powstające na poszczególnych etapach produkcji i wykorzystania surowców mineralnych; określane w odniesieniu do zasobów geologicznych lub zasobów przemysłowych złóż.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefa rozrzutu odłamków skalnych

  S. zagrożenia wyznaczona wokół wykonywania robót strzelniczych ze względu na → rozrzut odłamków skał; wielkość promienia strefy ustala się w zależności od stosowanej metody wykonywania robót strzelniczych, typu wyrobiska górniczego, sytuacji terenowej i rodzaju urabianej skały; strefy rozrzutu zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry