Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie fosforem

  W zatruciu drogą doustną, jeśli chory jest przytomny, wywoływać wymioty. Wymiociny należy starannie odsysać, aby zapobiec oparzeniom skóry i błon śluzowych przez odpryski.

  W skażeniu zarówno powłok skóry, jak i błon śluzowych, przemywać je silnym strumieniem bieżącej wody. Widoczne odpryski fosforu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLEGŁE ZAPALENIE OTRZEWNEJ

  Najczęstszą przyczyną rozległego zapalenia otrzewnej są: przedziurawienie wyrostka robaczkowego, pęknięcie wrzodu żołądka oraz martwica pęcherzyka żółciowego. Oprócz wymienionych zapalenie spowodować mogą: przebicie jelita w przebiegu duru, czerwonki» przez glisty, martwica zropiałego węzła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fluorem

  Skażenia skóry, błon śluzowych i zatrucia przez połknięcie fluorowodorku leczy się tak samo, jak oparzenia innymi silnymi kwasami. Powłoki najlepiej obmywać wodą wapienną albo wodą bieżącą.

  W przypadku zatrucia przez wdychanie par należy chorego wynieść na świeże powietrze, podawać do picia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEBICIE WRZODU ŻOŁĄDKA LUB DWUNASTNICY

  Powikłanie to z reguły występuje u osób iit długim Wywiadeni chorobowym; przypadki pęknięcia wrzodu u chorych nie leczonych (utajona postać choroby) należą do rzadkości.

  Chory 'skarży się na obezwładniające bóle brzucha; "stan jego jest Ciężki, rysy twarzy zaostrzone, ciało pokryte zimnym potem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie metalami

  Arsen i jego związki. W przypadku połknięcia trucizny wywołać wymioty i następnie podawać węgiel aktywowany.

  W zatruciu przez wdychanie par lub gazów wynieść zatrutego na świeże powietrze, rozebrać i obmywać ciało wodą. Przemywać także worki spojówkowe i jamę ustną. Choremu zapewnić spokój i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPARZENIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

  Specyfika tego rodzaju oparzenia wynika z głębokiego niszczenia tkanek .»jj-- skóry, tkanki podskórnej, mięśni, naczyń, kości itp. Oparzone miejsca są wyraźnie odgraniczone od otoczenia i w początkowym okresie nie-bolesne ~ (zniszczenie zakończeń czuciowych skóry). Inrią charakterystyczną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tracheostomia

  Tracheostomia — jak już wspomniano  wymaga przygotowania chirurgicznego i narzędzi, a bywa potrzebna tylko wówczas, gdy intubacja dotchawicza jest niemożliwą; z powodu obecności ciała obcego w głośni lub bardzo znacznego jej obrzęku. We wszystkich innych przypadkach postępowanie doraźne polega na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPARZENIE CHEMICZNE

  Oparzenia tego typu wywołują substancje żrące: stężone kwasy, ługi, sole niektórych metali ciężkich oraz gazy bojowe (np. luizyt, iperyt). Osobliwością tych oparzeń jest to, że niektóre parzące substancje wykazują przedłużone działanie na tkanki, w wyniku czego może dojść do powikłania w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwotok z przewodu pokarmowego

  Definicja. Przez to pojęcie rozumiemy ostre, masywne krwawienie z przewodu pokarmowego, w wyniku którego chory traci w czasie paru minut do kilku godzin ok, 20% krwi krążącej.

  Etiologia. Przyjmuje się, że 1/8 wszystkich ostrych krwawień z przewodu pokarmowego stanowią krwawienia z żołądka i dwunastnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPARZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

  Oparzenia tego typu wywoływane są przez promienie rentgenowskie, naturalne pierwiastki promieniotwórcze oraz pierwiastki promieniotwórcze sztuczne (izotopy). Cechą charakterystyczną oparzeń promieniowaniem jonizującym jest to, że odczyny popromienne (jak i późne uszkodzenie popromienne) nie występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt

Do góry