Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LEKI STOSOWANE W LECZENIU OSTRYCH ZATRUĆ

  Oprócz leków używanych jako odtrutki w leczeniu ostrych zatruć stosuje się wiele leków przeciwdziałających wywoływanym przez truciznę objawom. Leki te nie są odtrutkami, jednakże spełniają niezwykle istotną rolę w leczeniu tych zatruć. Przykładem takiego leku może być atropina, stosowana w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenie oddychania

  Zaburzenie oddychania może polegać na nieprawidłowej zmianie objętości powietrza wprowadzonego do płuc, na zmianie częstości oddechów lub ich rytmu. Następstwem zaburzeń oddychania jest obniżenie prężności tlenu oraz podwyższenie prężności dwutlenku węgla we krwi tętniczej i w tkankach. Leczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /6 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATOR NACZYŃ KREZKOWYCH

  Stan ten zawsze wymaga różnicowania z ostrą niedrożnością: niekiedy jest go bardzo trudno odróżnić od zadzierzgnięcia. Chor ry jest w ciężkim stanie ogólnym. Patogno-moniczne są p<5jawiające się na początku choroby krwawe stolce. Z wywiadu dowiaduj jemy się często o istniejącej chorobie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Acetylenem

  Jest to bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza, w postaci czystej, prawie bez zapachu. Przyczyną przykrego zapachu są natomiast zanieczyszczenia produktu technicznego (siarkowodór, fosforowodór, arsenowodór, itp.). Z powietrzem acetylen tworzy mieszaninę wybuchową.

  Acetylen ulega łatwo polimeryzacji. Stosowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRZYMANIE KRĄŻENIA RESUSCYTACJA

  Zatrzymanie krążenia jest terminem właściwszym niż „zatrzymanie serca”, gdyż do ustania krążenia doprowadza również migotanie komór, gdy ustaje funkcjonowanie ser-jp ca mimo bardzo ożywionej, lecz nieskoordynowanej czynności jego mięśnia. O zatrzy4 maniu krążenia można też mówić przy spadku rzutu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAŻENIE PRĄDEM RA2ENIE PIORUNEM

  Najpoważniejszym następstwem przepływu prądu wysokiego napięcia przez organizm człowieka (pomijając ciężkie oparzenie, ze zwęgleniem tkanek włącznie) są: 1) spowodowanie zatrzymania oddychania w następstwie tonicznego skurczu wszystkich mięśni szkieletowych (w tym mięśni wdechowych),

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób przerwania wchłaniania trucizny

  Sposób przerwania wchłaniania trucizny zależy od drogi jej wchłonięcia. Najczęściej trucizny wchłaniają się przez przewód pokarmowy. W tych przypadkach najskuteczniejszą metodą postępowania jest płukanie żołądka. Powinno ono być wykonane w możliwie najkrótszym czasie od przyjęcia trucizny, co nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenoterapia

  Tlenoterapią nazywa się wzbogacanie powietrza oddechowego w tlen, co ma na celu podwyższenie jego prężności w krwi tętniczej. Podawaniem tlenu nie można skompensować niewydolności wentylacyjnej, na którą składa się niedobór tlenu oraz nadmiar dwutlenku węgla w organizmie.

  Podawanie przez cewnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płukanie żołądka

  Płukanie żołądka je wskazane u chorych sie, ze świeżymi zabul z objawami krwawień mowego oraz objawarr bieg ten może spowoć wikłań. Najgroźniejsze czasie zabiegu odru czynności serca. Z in wymienić zachłystowe możliwość mechaniczni go odcinka przewodu j Płukanie żołądka v czystą wodą, aż do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDUSZENIE, POWIESZENIE

  Mechanizm śmierci z uduszenia związany jest tak z przerwaniem wentylacji, jak i z uciskiem naczyń tętniczych zaopatrujących ośrodkowy układ nerwowy. Decyduje to zarówno o objawach, jakie towarzyszą tym stanom, jak i o sposobie postępowania ratowniczego.

  Objawy. Pogorszenie wentylacji może mieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 896

  praca w formacie txt

Do góry