Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie Aminobenzenem

  Aminobenzen ¡(CeHsNHi) w czystej postaci jest to bezbarwna oleista ciecz, o charakterystycznym zapachu, brunatniejąca na powietrzu z powodu utleniania. Z kwasami tworzy ważne technicznie sole krystaliczne. W wodzie jest trudno rozpuszczalna (3%), łatwiej w rozpuszczalnikach organicznych. Techniczny olej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Akonityną

  Akonityna należy do najsilniej działających trucizn roślinnych. Jest głównym alkaloidem tojadu mordownika (Aconitum napel-lus) i tojadu dziobatego (Aconitum. variega-tum). Łatwo wchłania się przez skórę i błony śluzowe. Większe dawki wywołuj porażeiiie ośrodka oddechowego.. Podawąńie Sodu zwiększa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie atropiną

  Atropina i skopolamina śą to alkaloidy wyodrębnione z roślin rosnących również w Polsce. Najczęściej spotyka się zatrucia „wilczą jagodą” (Atropa belladonna) i bieluniem dziędzierzawym(Datura stramonium). Alkaloidy te oraz podobnie działające związki syntetyczne porażają receptory muskaryno-we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie ANTYDEPRESANTY TRÓJCYKLICZNE

  Należy do nich zaliczyć dwie grupy leków — pochodne»dwubenzoazepiny i cyklo-heptadienu. Najczęściej spotyka się zatrucia następującymi lekami: amitryptyliną, imi-praminą (Tofruiil), doksepiną (Sinequan),  opipramolem (Pramolan, Insidon). Leki te wchłaniają się wolno z* przewodu pokarmowego ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie adrenaliną

  Adrenalina jest lekiem pobudzającym zaf kończenia nerwów układu współczulnego. Działając na receptory betat zwiększa siłę skurczów mięśnia ,sercowego. Jednocześnie pobudza receptory alfa i beta2 w naczyniach,, wpływając na zachowanie się ciśnienia krwi. Podawana w niskich dawkach, wskutek przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu

  Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu można powodować różnymi metodami. W zatruciach truciznami o dobrym współczynniku oczyszczania nerkowego powszechnie stosowana jest intensywna diureza. Metoda ta polega na podawaniu choremu płynów w ilości przekraczającej 3- lub 4-krotnie jego zapotrzebowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTONIĘCIE

  Patogeneza. Mechanizm śmierci wskutek utonięcia jest dwojaki: 1. Uniemożliwienie wymiany gazowej prowadzi bardzo szybko do niedotlenienia, a równocześnie narasta w ustroju zawartość dwutlenku -węgla (hiper-kapnia). 2. Dość szybko następują zmiany objętości krwi krążącej, spowodowane przenikaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtrutki po zatruciach

  Z odtrutek mających inny mechanizm djM-ffi łania niż wyżej wymienione związki ćhela-^ tujące metale należy wymienić:

  Alkohol etylowy. Ze względu na łatwość wiązania dehydrogenazy alkoholowej używany jest jako odtrutka w ostrych zatruciaipi alkoholem metylowym oraz w zatruciach glikolem etylenowym. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata przytomności

  Utratą przytomności nazywa się stan, w którym człowiek nie reaguje na bodźce środowiska zewnętrznego, w tym szkodliwe, a na bodźce wewnętrzne reaguje ospale, lub też nie oddziałuje na nie w ogóle. Głębokość nieprzytomności bywa różna. Istnieje też wiele skal jej oceny, wydaje się jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLKA NERKOWA

  Jest to napad ostrych bólów w przebiegu kamicy dróg moczowych lub spowodowany uniedrożnieniem moczowodu skrzepem czy zagięciem moczowodu w przypadku tzw. nerki ruchomej. Bóle umiejscawiają się w okolicy lędźwiowej, zwykle po stronie zaatakowanego moczowodu, promieniują do jąder i prącia lub do sromu. Napad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt

Do góry