Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie chlorem

  Chlor (CU) jest zielonkawym, ciężkim gazem, wyczuwalnym węchem nawet w znacznych rozcieńczeniach. Wchodzi on w skład wielu szeroko rozpowszechnionych organicznych i nieorganicznych związków chemicznych, które mają duże znaczenie przemysłowe. Służył ponadto do odkażania wody oraz jako gaz bojowy w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie benzenem

  Benzen (CeHe) jest najprostszym związkiem aromatycznym uzyskiwanym z ropy naftowej lub smoły pogazowej. Jest to bezbarwna, łatwo parująca ciecz o cechach dobrego rozpuszczalnika organicznego. Obecnie w wielu krajach ma on ograniczone zastosowanie jako rozpuszczalnik z powodu znacznej toksyczności w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Chloroformem

  Jest to trójchlorometan (CHCls) służący kiedyś do narkozy chirurgicznej, obecnie używany jako rozpuszczalnik. Silne działanie narkotyczne ogranicza jego zastosowanie przemysłowe. Stężenie narkotyczne dla człowieka wynosi 60—90 mg/l.

  Objawy kliniczne. Rozlanie chloroformu na skórę wywołuje objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie benzyną

  Benzyna składa się z mieszaniny węglowodorów alifatycznych i aromatycznych. Głównymi jej składnikami są: heksan, heptan i oktan. Z toksykologicznego punktu widzenia ważne jest, że benzyna z reguły zawiera domieszkę benzenu. Zastosowanie benzyny jest bardzo szerokie, głównie jako paliwa do silników, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chromem

  Chrom (Cr) metaliczny jest nietoksyczny. Spośród związków chromu główne znaczenie w toksykologii mają: kwas chromowy, trójtlenek chromu, chromiany i dwuchromiany potasowe oraz chromian ołowiowy. Pomarańczowy dwuchromian potasowy używany jest w galwanizerniach do chromowania, do garbowania skór miękkich i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia bizmutem

  Zatrucia bizmutem powstają prawie wyłącznie przy stosowaniu jego soli dla celów leczniczych. Bizmut utrzymuje się długo w organizmie, gromadzi się przede wszystkim w wątrobie i nerkach i doprowadza do zmian

  o typie nerczycowym.

  Objawy kliniczne. Objawy zatrucia są podobne jak w zatruciach rtęcią i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie cyjanowodorem

  Cyjanowodór jest bezbarwną, łatwo parującą cieczą, o intensywnym zapachu gorzkich migdałów. Sole jego — cyjanki — pod wpływem wilgoci i dwutlenku węgla powietrza ulegają rozkładowi, z wydzielaniem wolnego cyjanowodoru. Cyjanowodór stosowany jest głównie jako pestycyd, natomiast jego sole używane są w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie bizmutem

  Związek ten ma niewielką toksyczność, mimo to opisywane są ostre zatrucia nim spowodowane. Mechanizm działania nie jest dokładnie wyjaśniony. Uważa się, że jest to trucizna komórkowa, działająca również depresyjnie na procesy przemiany materii. Przyjmuje się, że dawka śmiertelna dla dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie cynkiem

  Cynk (Zn) jest stałym składnikiem ustroju ludzkiego. Jego zawartość w surowicy wynosi średnio 14,7 iunol/1 (96 fig%). Normalna dzienna dawka Zn przyjmowanego z pożywieniem wynosi 10—15 |»g. Cynk źle wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest przeważnie z kałem. Cynk metaliczny ma znaczenie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie bromem

  Sole bromu są łatwo wchłaniane w przewodzie pokarmowym i kumulowane w ustroju. Ostre zatrucia zdarzają się rzadko, natomiast niegdyś często dochodziło do zatruć przewlekłych u osób leczonych bromkiem sodowym, potasowym, wapniowym łub amonowym. Obecnie sole bromu są w lecznictwie coraz rzadziej stosowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry