Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie fenolem

  Fenol (CeHsOH) w czystej formie ma postać krystalicznych bezbarwnych igieł, przybierających na powietrzu kolor czerwony. Używany jest przeważnie jako 10% roztwór wodny, zwany również kwasem karbolowym. Metylowa pochodna fenolu nazywa się krezolem, który zmieszany z roztworem mydła nosi nazwę lizolu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Dwusiarczkiem węgla

  Dwusiarczek węgla (CS*) jest lotną, bezbarwną cieczą, o słabym aromatycznym zapachu, łamiącą światło. Obecnie stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik organiczny w przemyśle wiskozowym. Często powoduje przewlekłe zatrucie zawodowe.

  Do zatrucia dochodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie dwutlenkiem siarki

  Dwutlenek siarki (SO*, bezwodnik kwasu siarkawego) jest to bezbarwny gaz, o gryzącym zapachu. Powstaje podczas spalania siarki. Ma zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący, ponadto jako pestycyd do gazowania pomieszczeń zamkniętych. Zatrucia zawodowe mogą wystąpić również w przemyśle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie dwutlenkiem węgla

  Jest to gaz bez barwy i zapachu, cięższy od powietrza, dlatego gromadzi się w pomieszczeniach zamkniętych nad podłogą. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych, występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych i studzienkach ulicznych. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie FENACETYNĄ

  Lek ten stosowany jest w wielu mieszankach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i uspokajających. Wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, a jego przemiana zachodzi głównie w wątrobie. Jednym z metabolitów jest etoksyaniiir niu methemoglobinotwór Do ostrych zatruć naj skutek jednorazowego zi leku. Dość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Azotynem sodowym

  Azotyn sodowy (NaNOz, Natrium nitrosum) ma zastosowanie w przemyśle m.in. przy produkcji barwników azowych. Preparat o nazwie handlowej Nitryt, używany do peklowania wędlin, obok soli kuchennej zawiera azotyn sodu. Azotyn sodowy używany jest także w medycynie, w postaci wstrzyknięć, jako środek obniżający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie CZTEROCHLOREK WĘGLA

  Czterochlorometan (CCU, TETRA) jest to bezbarwny płyn, o charakterystycznym aromatycznym zapachu. Stosuje się go w przemyśle farbiarskim, do odtłuszczania części metalowych oraz jako rozpuszczalnik przy usuwaniu plam. Ponadto używany bywa w wytwórniach sprzętu gaśniczego oraz jako pestycyd.

  Do ostrych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chininą

  Chinina i jej stereoizomer chinidyna są truciznami protoplazmatycznymi. Działają one porażająco na enzymy oksydacyjne, hamując czynności życiowe komórek i obniżając ich przemianę materii oraz utrudniając oddychanie tkankowe.

  Chinina stosowana była dawniej jako lek przeciwmalaryczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie barem

  Toksyczność związków baru zależy głównie od ich rozpuszczalności w wodzie. Związki rozpuszczalne są silnymi truciznami, natomiast związki nierozpuszczalne takie jak np. siarczan barowy, są nietoksyczne. Wśród związków toksycznych należy wymienić chlorek barowy, azotan barowy, chloran barowy, octan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Czteroetylek ołowiu

  Czteroetylek ołowiu wchłania się przez skórę oraz przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jest on silną trucizną dla ośrodkowego układu nerwowego. Dawkę śmiertelną dla zwierząt doświadczalnych ustalono na 10 mg/kg m.c. Minimalna dawka śmiertelna dla ludzi nie jest ustalona. Znane są liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt

Do góry