Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GLIKOL ETYLENOWY

  Związek ten znalazł zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farbiarskim oraz jako składnik nie zamarzających płynów do chłodnic samochodowych.

  Do zatrucia glikolem etylenowym dochodzi zwykle wskutek omyłkowego bądź celowego wypicia.' Związek ten bardzo łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHODNE FENOTIAZYNY

  Jest to duża grupa związków, zaliczanych do leków neuroleptycznych. Leki te działają również antychoiinergicznie, spazmolitycz-nie oraz zwiększają działanie środków narkotycznych. Pod względem chemicznym poi dzielić je można na 3 podgrupy: 1) proma-zyny, np.: chloropromazyna (Fenactil), pro-mazyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia grzybami

  Od dawna grzyby odgrywają poważną rolę jako produkt spożywczy, co jest spowodowane zarówno ich wartościami smakowymi, jak i odżywczymi. Grzyby zawierają białko zbliżone budową do białka zwierzęcego, a także węglowodany, tłuszcze i sole mineralne. Część gatunków grzybów, należących do klasy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fluorem

  Fluor (Ft) jest to żółtozielony gaz, cięższy od powietrza, nie występujący w przyrodzie i trudny do uzyskania w stanie wolnym z powodu swojej wielkiej aktywności chemicznej.

  Spośród związków fluoru największe znaczenie technologiczne i toksykologiczne mają: kwas fluorowodorowy, fluorek sodu, kwas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół nieżytu żołqdkowo-jelitowego

  Zespół ten występuje po spożyciu wielu gatunków grzybów, zawierających substancje drażniące przewód pokarmowy. Wymienić tu należy następujące gatunki grzybów: Russula (gołąbki), Aghricus (bedłka), Cantherollus (pieprznik), Lacturius (mleczaj), Psallicta xanthoderma (pieczarka żółta), Hypholoma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formaldehyd

  Formaldehyd (HCHO) jest bezbarwnym gazem, o drażniącym, ostrym zapachu. 30— 40% wodny roztwór formaldehydu z dodatkiem metanolu nosi handlową nazwę formaliny.

  W obecności śladowych ilości kwasów i zasad formaldehyd łatwo polimeryzuje. Używany jest w dużych ilościach w przemyśle tworzyw sztucznych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół muskarynowy

  Zespół ten występuje po zjedzeniu grzybów z rodzaju Amanita muscaria (muchomor czerwony) i Amanita panthezina (muchomor plamisty). W zatruciach tymi gatunkami grzybów występują dyskretne objawy nieżytu żołądkowego oraz objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, często ujawnia się też działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fosforem

  Znaczenie w toksykologii ma fosfor biały oraz wiele nieorganicznych i organicznych związków fosforu, natomiast fosfor czerwony, który powstaje przez podgrzewanie fosforu białego bez dostępu powietrza, jest prawie nietoksyczny. Spośród nieorganicznych związków fosforu źródłem zatruć przemysłowych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie fosgenem

  Fosgen (COCls) jest to bezbarwny gaz, cięższy od powietrza, o zapachu zgniłego siana. W formie skroplonej używany jest w prze-j myślę chemicznym, gdzie w razie awarii może spowodować zbiorowe zatrucie. Poza tym powstaje w przypadku zetknięcia się z ogniem niektórych węglowodorów chlorowanych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZY DRAŻNIĄCE

  Gazy te dzielimy na drażniące spojówki i górne drogi oddechowe oraz gazy wywołujące obrzęk płuc, przeważnie po okresie bez-objawowym.

  Podstawę tego podziału stanowią różnice w obrazie klinicznym zatrucia. Przykładem pierwszej grupy może być amoniak, formal-? dehyd, dwutlenek siarki, do drugiej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 719

  praca w formacie txt

Do góry