Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie kwasem potasowym

  Do substancji żrących wywołujących uszkodzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego należą najczęściej zasady nieorganiczne, głównie sodowa i potasowa, rzadziej wapniowa, oraz sole alkaliczne (węglany, fosforany i amoniak). Działanie żrące wykazują także nadtlenki, np. perhydrol. Zatrucia ługami są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie jadem żmiji

  Wśród żmij i węży występujących na terenie Polski jadowite są jedynie: żmija zygzakowata (Vípera berus) i żmija piaskowa (Vípera amolytis). Wydzielina gruczołów jadowych tych żmij zawiera toksoalbuminy, które mają budowę przypominającą enzymy. Związki te mają głównie działanie he-. molityczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie miedźią

  Miedź (Cu) w śladowych ilościach jest stałym składnikiem ustroju. Zapotrzebowanie dzienne na; nią wynosi 1—2 mg. Po wchłonięciu odkłada się głównie w wątrobie. Nadmierne gromadzenie xpiedzi występuje w chorobie Wilsona, objawiającej się uszkodzeniem wątroby t ośrodkowego układu nerwo-H wego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie jodem

  Do odkażania skóry jod używany jest na ogół w postaci nalewki jodowej, zawierającej 2% jodku potasowego i 2% roztworu jodu w 50% alkoholu (jodyna). Stosowane są również leki o wyższym stężeniu jodu. Ostre zatrucia jodyną występują na ogół po przyjęciu doustnie jednorazowo dużej dawki tego preparatu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie czernidlakiem pospolitym

  W grzybach należących do gatunku Copri-mus atramentarius (czernidlak pospolity lub bedłka atramentowa) występuje dwusiarczek czteroetylotiuramu. Grzyby te .zaliczane są do warunkowo jadalnych i po ich spożyciu nie występują żadne dolegliwości. Dopiero wypicie alkoholu powoduje powstanie reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie morfiną

  Morfina i inne narkotyczne leki przeciwbólowe są szeroko stosowane w lecznictwie. Fenantrenowe alkalóidy opium, takie jak morfina i kodeina, jak również syntetyczne pochodne piperydyny — Dolargan, Dolcon-tral, mają podobne działanie i można omówić je wspólnie. Większość leków z tej grupy dobrze wchłania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Kadmem

  Kadm (Cd) i jego związki mają zastosowanie w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu. Działanie toksyczne kadmu polega na blokowaniu enzymów mających grupy SH. Przewlekłe narażenie powoduje m.in. zmiany w składzie białek osocza. Zmniejszona zostaje zawartość albuminy, a zwiększona — alfa- i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół sromotnikowy

  Występuje on po spożyciu grzybów z rodzaju Amonita: A. phalloides — (muchomor sromotnikowy)^ A. verna (muchomor wiosenny) i A. ińrosa (muchomor zjadliwy). Określono budowę chemiczną jedenastu składników trujących tych grzybów. Wyodrębnione związki podzielono na dwie grupy: falotok-i syny i amatoksyny. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie naftą

  Nafta jest cięższą 'od benzyny frakcją ropy naftowej, składającą się głównie z nasyconych i nienasyconych węglowodorów alifatycznych. Toksyczność nafty zależy od jej lotności oraz zawartości innych substancji chemicznych, poza węglowodorami alifatycznymi. Nafta o niskiej temperaturze wrzenia jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie kodeiną

  Jest to alkaloid opium (metylomorfina), mający ten sam punkt uchwytu w ośrodkowym układzie nerwowym co morfina, lecz wykazujący bardzo słabe działanie analge-tyczne i uspokajające. Stosowana jest głównie jako lek przeciwkaszlowy. Doustna daw-ę ka śmiertelna wynosi około 0,5 g. Pochodnymi kodeiny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 913

  praca w formacie txt

Do góry