Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie salaterą

  Jest to azotan sodu lub potasu (NaNOa, KNOs). Saletrę sodową i potasową stosuje się głównie jako nawóz sztuczny, ponadto służy do peklowania mięsa oraz do wyrobu, prochu strzelniczego. Saletra potasowa jest bardziej toksyczna niż sodowa.

  Objawy kliniczne. Saletra przyjęta doustnie przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie nikotyną

  Nikotyna jest alkaloidem występującym w liściach tytoniu. Znalazła powszechnie zastosowanie jako środek ochrony roślin, głównie w postaci wodnych roztworów siarczanu nikotyny. Bardzo łatwo i szybko wchłania się óna przez błony śluzowe, nieco wolniej przez nie uszkodzoną skórę. Po jej wchło-g nięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI NASENNE

  Jest to duża grupa leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Należy do niej zaliczyć pochodne kwasu barbiturowego, które działają w zależności od dawki uspokajająco lub nasennie. Spośród najczęściej stosowanych leków tej grupy należy wymienić: amobarbital (Amytal), bar-bital...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALICYLANY

  Najważniejsze leki tej grupy to kwas acetylosalicylowy (Polopiryna, Aspirin) oraz salicylan sodowy. Salicylany działają przeciwzapalnie i są lekiem często stosowanym u dzieci i dorosłych. Zatrucia salicylanami szczególnie dramatycznie przebiegają u dzieci, a i u dorosłych dawka 20—40 g może być dawką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie nitrobenzenem

  Nitrobenzen (CeHsNOa) jest żółtawą cieczą, silnie łamiącą światło. Słabo rozpuszcza się w wodzie, lepiej w rozpuszczalnikach organicznych. Ma charakterystyczny zapach gorzkich migdałów. Używany jest głównie do produkcji aniliny. Wchłania się przez przewód pokarmowy i płuca, a w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inhibitory cholinesterazy

  Związki zaliczane do inhibitorów cholinesterazy należą do dwóch różnych grup chemicznych: a) związki fosforoorganiczne i b) karbaminiany. Zidentyfikowanie grupy, do której należy trucizna, jest rzeczą bardzo istotną, ponieważ leki zalecane przy. leczeniu zatruć związkami fosforoorganicznymi — oksymy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie siarkowodorem

  Siarkowodór (H2S) jest gazem o charakterystycznym zapachu zepsutych jaj. Jako produkt gnicia substancji organicznych jfest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Również w wielu gałęziach przemysłu (cukrownie, garbarnie, przemysł celulozowy) stosowane technologie powodują wydzielanie się siarkowodoru do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie nowokainą

  Ten stosunkowo mało toksyczny związek chemiczny może w niektórych przypadkach wywołać ciężki wstrząs, kończący się Zejściem śmiertelnym. Ciężkie zatrucie może także wystąpić po wprowadzeniu dużych stężeń do krwiobiegu.

  Objawy kliniczne. Występuje uczucie lęku, niepokój psychoruchowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie sporyszem

  Jest to grzybek pasożytujący na zbożach i roślinach trawiastych. Toksyczne są jego alkaloidy: ergotoksyna, ergotonina i ergome-tryna, które mają złożone działanie, głównie adrenolityczne i miotropowe.

  Objawy kliniczne. Po zażyciu doustnie pojawiają się nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie ołowiem

  Ołów (Pb) jest to szaroniebieski metal,     niskiej temperaturze topnienia (600 K = ^^327°C). Łatwo utlenia się na powietrzu, a powstały na powierzchni łatwo ścieralny tlenek ołowiu powoduje, że kontakt z ołowiem metalicznym może być źródłem zatrucia, w przeciwieństwie do wielu innych metali, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /9 474

  praca w formacie txt

Do góry