Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Streptococcus

  Ziarenkowce tego rodzaju nazywane sa paciorkowcami ze względu na charakterystyczny układ komórek, które dzieląc się w jednej płaszczyźnie czasami nie rozłączają się całkowicie i tworzą długie łańcuszki jak paciorki.

  Paciorkowce nie wytwarzają katalazy i cecha ta różni je od katalazododatnich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje goitrogenne (wolotwórcze)

  Już dawno zwrócono uwagę na związek między spożywaniem kapusty a niedoczynnością tarczycy, co łączono z obecnością tiocyjanianów’ Dopiero jednak wyizolowanie z wielu gatunków roślin z rodziny krzyżowych 5-winylo-oksazoli-dyno-tionu-2 (WOT) rzuciło więcej światła na jego rolę jako czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiłki odświętne

  Przeciwieństwem postów są szczególnie obfite i wyszukane posiłki spożywane podczas świąt religijnych i narodowych oraz uroczystości rodzinnych, a także uczty obrzędowe spotykane jeszcze u niektórych prymitywnych ludów. Dorocznym świętom religijnym, takim jak: Boże Narodzenie i Wielkanoc — u katolików i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel okrężny

  Pod pojęciem handlu okrężnego (obwoźnego i obnośnego) należy rozumieć sprzedaż środków spożywczych na targowiskach i w halach targowych ze stanowisk, które funkcjonują tylko w określonym czasie i są likwidowane po zakończonej sprzedaży. Sprawy wymagań sanitarnych dotyczących handlu okrężnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczna determinacja smaku

  Genetyczne podstawy funkcjonowania zmysłów są dobrze poznane tylko w przypadku wzroku. Zarówno geny zawiadujące podstawową funkcją tego zmysłu, polegającą na rejestrowaniu różnicy w jasności oświetlenia (jasno-ciemno), jak też. geny odpowiedzialne za odczytywanie trzech podstawowych barw widma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotany

  Azotany traktować należy z jednej strony jako dozwolone dodatki do żywności (środki konserwujące), z drugiej zaś jako substancje potencjalnie rakotwórcze. Związki te w organizmie człowieka pod wpływem flory jelitowej mogą ulegać redukcji do azotynów i tlenków, powodując przejście hemoglobiny w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne uwarunkowanie przyswajania pokarmu

  Przyswajanie pokarmu jest procesem bardzo złożonym i obejmuje różnorodne cykle przemian 'metabolicznych. Zagadnienie genetycznego uwarunkowania przyswajania pokarmu zostanie omówione na wybranych przykładach. Możliwość wglądu w te uwarunkowania przemian dostarczają stany patologiczne, w których ma miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /9 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pestycydy

  Do walki z chorobami i szkodnikami, a także w ramach różnych akcji sanitarnych, stosuje się wiele związków chemicznych o różnorodnej budowie chemicznej. Dla związków tych w nomenklaturze międzynarodowej przyjęto nazwępestycydy (od pest — zaraza). Największą grupę pestycydów stosowanych w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /6 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne podłoże tolerancji na szkodliwe czynniki mutagenne i kancerogenne

  Zjawiska omówione w tym miejscu stanowią zakres zainteresowań ekogenelyki. Pytanie o wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na aparat genetyczny człowieka w tym konkretnym przypadku brzmi: w jakim stopniu produkty żywnościowe mogą wpływać na informację genetyczną i jakie są tego skutki. Zatem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saponiny

  Saponiny występują w wielu roślinach jadalnych, jak: szpinak, buralci, szparagi czy soja. Związki te chociaż trudno wchłaniają się z przewodu pokarmowego, przy częstym spożywaniu mogą przechodzić do krwiobiegu, gdzie powodują uszkodzenia i hemolizę czerwonych krwinek. Zdarzać się mogą także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry