Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Toksoplazmoza przewlekła

  Toksoplazmoza przewlekła. Dotychczas niezupełnie wyodrębniona spośród innych postaci klinicznych. W zasadzie każda z wyżej omówionych postaci może przebiegać w sposób przewlekły. Niemniej jednak jako postać przewlekłą toksoplazmy określa się czynne zespoły chorobowe przebiegające najczęściej z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLISTNICA

  Etiologia: najdłuższy nicień pasożytujący w jelicie cienkim człowieka — glista ludzka (Ascaris lumbricoides), dług. 20—40 cm.

  Patogeneza. Z połkniętych wraz z pokarmem inwazyjnych jaj glisty ludzkiej uwalniają się w jelicie czczym larwy, które przenikają przez błonę śluzową jelit do układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /4 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksoplazmoza w przebiegu chorób układowych

  Toksoplazmoza w przebiegu chorób układowych. W przypadkach białaczki, ziarnicy złośliwej, szpiczaka mnogiego i innych chorób nowotworowych obserwuje się niekiedy zjawisko zwiększania się ilości przeciwciał przeciw T. gondii, nawet do wartości bardzo dużych. Patomechanizm tego zjawiska nie jest dotychczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBLIOZA

  Patogeneza. Zarażenie następuje przez jamę ustną. Postacią inwazyjną jest tylko cysta, z której w dwunastnicy uwalniają się trofozoity i przyczepiają się do błony śluzo-', wej jelita. Wtórnie przenikają do dróg żółciowych i trzustki. W górnym odcinku jelita czczego trofozoity powodują3 ogniskowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOKSOPLAZMOZA

  Etiologia: pierwotniak Toxoplasma gondii, występujący w przyrodzie w formie cysty, oocysty lub postaci wolnej.

  Patogeneza. Zakażenie człowieka następuje najczęściej drogą pokarmową po zjedzeniu surowego mięsa zawierającego cysty tkankowe, rzadziej innego pokarmu zakażonego kałem kota ze znajdującymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŚCIEKLIZNA

  Patogeneza. Do zakażenia dochodzi na skutek wprowadzenia do rany wirusa, zawartego w ślinie chorego zwierzęcia. Możliwe jest również zakażenie drogą kropelkową. Zakażenie szerzy się dalej wzdłuż włókien nerwowych do ośrodkowego układu nerwowego i wywołuje w końcu obraz zapalenia mózgu, kończący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /9 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

  Ostre wirusowe zapalenie wątroby przebiega częściej w postaci bezżółtaczkowej niż żółtaczkowej, ale przejście choroby w proces przewlekły zdarza się w obu postaciach. Antygeny HBs i HBc po połączeniu w rozpuszczalny kompleks mogą ulec eliminacji z ustroju, co jest charakterystyczne dla procesu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /14 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWINKA

  Etiologia. Świnka jest ostrą chorobą zakaźną o etiologii wirusowej.

  Patogeneza. Wirus świnki dostaje się do ustroju ludzkiego drogą kropelkową i umiejscawia w komórkach nabłonka górnych dróg oddechowych; w okolicznych węzłach chłonnych, a przede wszystkim w gruczołach ślinowych; tu wirus namnaża...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /6 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONONUKLEOZA ZAKAŹNA

  Etiologia. Mononukleoza zakaźna jest chorobą wywołaną przez wirus Epsteina-Barr (VEB).

  Patogeneza. Wirus przenika do ustroju najprawdopodobniej przez błonę śluzową nosa i gardła i po namnożeniu się w najbliżej położonych węzłach zostaje przeniesiony drogą krwi i naczyń chłonnych do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba bornholmska

  Choroba ta związana jest etiologicznie z wirusami Coxsackie typu B. Charakteryzuje się napadowymi ostrymi, bardzo silnymi bólami klatki piersiowej i brzucha oraz wysoką gorączką, często dwufazową. Początek na ogół jest nagły, choć może być poprzedzony uczuciem ogólnego niedomagania. Te ostre, niezwykle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 544

  praca w formacie txt

Do góry