Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

  Egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych jest to odczyn alergiczny na działanie pyłów organicznych na układ odr dechowy; może powodować nieodwracalne zmiany w postaci zwłóknienia płuc.

  W pierwszej fazie choroby dochodzi do nacieków złożonych głównie z limfocytów. W wielu przypadkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /4 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA LARYNGOLOGICZNE

  Istnieją często wskazania do badań laryngologicznych u chorych na choroby płuc. Są nimi: chrypka, częste katary, zapalenia gardła, bóle głowy. Chrypka bywa z reguły następstwem przewlekłego zapalenia krtani, ale może też być następstwem porażenia strun głosowych. Częste katary mogą być wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNE ZASADY CHEMIOTERAPII CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

  Postępy w leczeniu antybiotykami chorób układu oddechowego należą do największych osiągnięć współczesnej medycyny. Dzięki nim jesteśmy w stanie opanować większość infekcji, jednak rolę ich nieraz przeceniamy, nie biorąc pod uwagę, w dostatecznym stopniu, obronnych zdolności ustroju. Antybiotyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /7 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI

  Według definicji WHO przewlekłe zapalenie oskrzeli (PZO) jest to stan chorobowy! który cechuje kaszel i wykrztuszanie plwociny przez większość dni w okresie co najmniej 3 mies. w roku i co najmniej w ciągu ostatnich 2 lat.

  Dla ustalenia rozpoznania PZO należy wyłączyć inne przyczyny wykrztuszania, ńp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /11 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dychawica oskrzelowa (astma)

  Dychawica oskrzelowa (astma) jest to stan, w którym dochodzi do uogólnionego zwężenia oskrzeli, którego stopień zmienia się w ciągu krótkiego czasu samoistnie, albo pod wpływem leczenia, i nie jest spowodowany chorobą krążenia.

  Najważniejszymi objawami są duszność i świsty, ale w ciężkiej postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /9 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan dusznicowy

  Jest to ciężki napad dychawicy oskrzelowej, trwający ponad 24 h, który zagraża życiu chorego wskutek niewydolności oddechowej lub wyczerpania.

  W tych przypadkach obowiązuje natychmiastowe zastosowanie kortykosteroidów; przeważnie stan chorego wymaga leczenia w szpitalu. Istnieje bezwzględne wskazanie do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRONCHOSKOPIA

  Badanie to ma podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu nowotworów wychodzących z oskrzeli, a zwłaszcza raka płuca. Zastosowanie bronchofiberoskopu rozszerza zasięg bronchoskopii, uprościło badanie, przy czym stało się możliwe wykonywanie biopsji płuca w przypadkach zmian rozsianych oraz biopsji guzów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMIOTERAPIA MIKOBAKTERIOZ WYWOŁANYCH PRĄTKAMI ATYPOWYMI

  Leczenie mikobakterioz wywołanych prątkami atypowymi jest często trudne. Bardzo istotne jest zidentyfikowanie drobnoustroju i oznaczenie wrażliwości na leki, przy czym w grę mogą wchodzić nie tylko leki przeciwprątkowe, ale inne antybiotyki.

  Mikobakteriozy wywołane przez Ai. kansasii ustępują pod...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI PRZEBYTEJ GRUŹLICY PŁUC

  Gruźlica płuc wcześnie rozpoznana i leczona nie powoduje zaburzeń czynności oddechowej. Jednak ostro przebiegająca lub późno rozpoznana gruźlica jest nieraz powodem trwałego uszkodzenia płuc, co powoduje trwałe zmniejszenie wydolności oddechowej lub jej niewydolność. Bardzo duże zaburzenia powodują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBJAWY CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

  W chorobach układu oddechowego częstymi objawami są: kaszel, wykrztuszanie, duszność, świst, bóle w klatce piersiowej.

  Najczęstszym objawem jest kaszel, przy czym często jest on skutkiem zmian chorobowych w górnych drogach oddechowych. Bardzo często jest on następstwem zapalenia oskrzeli. Kaszel bywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 087

  praca w formacie txt

Do góry