Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Blok zatokowo-przedsionkowy

  Niemiarowość ta objawia się długimi przerwami w czynności serca wskutek wypadania skurczów. Za mechanizm wypadnięcia skurczu przyjmuje się blok włókien przedsionkowych otaczających węzeł zatokowo--przedsionkowy, wskutek czego pobudzenie powstające w tym węźle nie może się rozprzestrzenić i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie przedsionków

  Istotą jego jest bardzo szybkie wyzwalanie pobudzeń przez mięsień przedsionków. Pobudzenia te powstają poza węzłem zato-kowo-przedsionkowym we włóknach mięśniowych przedsionka, z prędkością 340—600 /min, i szerzą się na otoczenie, powodując częściowe, fragmentaryczne skurcze mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba węzła zatokowego

  Ten zespół zaburzeń rytmu w rozwiniętej postaci objawia się naprzemiennym występowaniem rytmu zwolnionego, zahamowania zatokowego oraz napadów częstoskurczu i migotania przedsionków. Za przyczynę tego typu dysrytmii uważa się niewydolność węzła zatokowo-przedsionkowego we wzbudzeniu i podtrzymyws niu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzepotanie przedsionków

  Patofizjologia. Trzepotanie przedsionków jest zaburzeniem rytmu, w którym przedsionki kurczą się ze znacznie przyspieszoną częstością 240—340/min. Skurcz przedsionków jest skoordynowany i pełny. Łącze przedsionkowo-komorowe nie jest w stanie przewodzić do komór pobudzeń o tak wysokiej częstości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rytm komorowy samoistny

  Jeśli ośrodki bodźcotwórcze w przedsionkach lub w węźle przedsionkowo-komoro-wym przestaną wyzwalać bodźce lub gdy ich pobudzenia nie mogą osiągać komór, czynny staje się ośrodek automatycznego rytmu komorowego. Rytm komorowy jest rytmem biernym, pojawia się wskutek brakuunnych pobudzeń, jest wolny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie komór

  Istotą migotania komór są szybkie, nie-miarowe skurcze poszczególnych grup włókien mięśniowych komór, w miejsce synchronicznego, skoordynowanego skurczu serca. Skurcze włókienkowe są ciągłe, znika o-kres skurczu i rozkurczu. Ponieważ migoczące komory nie są w stanie wyrzucać krwi, następuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok przedsionkowo-komorowy Zespół MAS

  Upośledzone przewodzenie pobudzenia przez łącze przedsionkowo-komorowe lub zas-trzymanie fali pobudzenia określa się miaH nem bloku. W zależności od stopnia upośledzenia przewodnictwa rozróżnia się 3 stopnie bloku;

  1)    blok utajony.

  2)    blok częściowy.

  3)    blok zupełny.

  Przyczyną przerwy w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

  Zatrzymanie krążenia występuje z powodu:

  1)    zatrzymania serca,

  2)    migotania komór,

  3)    zbyt słabych skurczów serca.

  Różnicowanie wymienionych trzech przyczyń jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zatrzymanie krążenia wystąpi w czasie monitorowania elekrokardiograficznego lub w czasie operacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WIEŃCOWA

  Istotą choroby wieńcowej jest niedokrwienie mięśnia sercowego z powodu zmniejszonego światła tętnic wieńcowych. W przebiegu tej choroby pojawiają się napady niewydolności wieńcowej, zawał serca, niewydolność krążenia, przerost serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, jak migotanie przedsionków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skurcze przedwczesne

  Skurcz przedwczesny (extrasystole) jest to skurcz serca pojawiający się wcześniej niż oczekuje się na podstawie częstości rytmu prowadzącego. Pobudzenie powodujące skurcz serca pochodzi tu z ognisk innych niż rytm prowadzący. Zaburzenie rytmu, zwane ek-strasystolią, jest najczęściej spotykaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 094

  praca w formacie txt

Do góry