Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTY

  Niedomykalność zastawki aorty jest dwa razy częstsza u mężczyzn niż u kobiet.. Wada ta powstaje wskutek zmian zapalnych zastawki aorty objętej chorobą reumatyczną. Wadę tę można rozpoznać już w czasie ostrego rzutu gorączki reumatycznej; wystę-l puje ona samodzielnie lub łączy się z innym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /4 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie wsierdzia

  Objawy osłuchowe powstają wskutek zapalenia zastawek (valvulitis). Z reguły słyszalny jest szmer skurczowy nad koniuszkiem serca. Ma on wysoką tonację, jest długi, dmuchający. Jeśli obejmuje cały okres skurczu, jako szmer pansystoliczny, jest zwykle objawem niedomykalności zastawki dwudzielnej. Należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWĘŻENIE LEWEGO UJŚCIA TĘTNICZEGO. ZWĘŻENIE UJŚCIA AORTY

  Etiologia. Przeważająca większość przypadków zwężenia ujścia aorty ma tło reumatyczne. Łatwe do odróżnienia są przypadki wrodzonego zwężenia, rozpoznawane już we wczesnym dzieciństwie lub w wieku szkolnym, bez gorączki reumatycznej w wywiadzie. Przypadki nabytego zwężenia ujścia aorty wykrywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /7 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie mięśnia sercowego

  Objęcie procesem zapalnym mięśnia sercowego występuje niemal w każdym przypadku reumatycznej choroby serca.

  Objawami są: przyspieszenie akcji serca,; tętnienie klatki piersiowej, szybkie powięk-szene serca, zaburzenia rytmu serca i wystąpienie niewydolności krążenia. Elektro-kardiogram wykazuje zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA

  Wyodrębnianie tej postaci klinicznej w chorobie wieńcowej nie jest ogólnie przyjęte. Nazwa ostra niewydolność wieńcową określa te przypadki, w których nie dochodzi do zawału serca. Jest to więc jakby forma pośrednia pomiędzy niewydolnością wieńcową przemijającą (angina pectoris) a niewyi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIAROWOŚCI RYTMU SERCA

  Najczęściej spotykaną postacią niemiarowości zatokowej jest niemiarowość oddechowa. Jej objawem jest cykliczne przyśpieszanie i zwalnianie częstości skurczów; wraz z wdechem następuje przyspieszenie, z wydechem zwolnienie częstości uderzeń serca. Głębokie oddychanie nasila niemiarowość, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZNICA BOLESNA

  Podstawowym objawem choroby wieńcowej są napady dusznicy bolesnej, znanej też pod nazwą dławicy piersiowej. Przed wprowadzeniem terminu „choroba wieńcowa” rozpoznanieangina pectoris stosowano zarówno dla pojedynczego napadu bólu, jak i dla określenia jednostki klinicznej.

  Napad dusznicy bolesnej jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /12 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napadowy częstoskurcz ponadkomorowy

  Napadowy częstoskurcz objawia się wybitnie przyspieszoną czynnością serca, która ma charakter napadowy, nagle się rozpoczyna i nagle kończy.

  Częstoskurcz napadowy pochodzenia przedsionkowego jest około 15 razy częściej spotykany niż napadowy częstoskurcz komoro-wy. Częstoskurcz ten może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /6 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie zatokowe

  Niemiarowość ta objawia się długimi prze-niemiarowość, której istotą jest dłuższa przerwa w wyzwalaniu pobudzeń zatokowych. Po przerwie trwającej zazwyczaj kilka sekund powraca miarowa czynność bodźcotwórcza węzła zatokowo-przedsionkowego.

  Przedłużająca się przerwa w czynności serca może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz komorowy

  Częstoskurcz komorowy ma charakter napadowy, o nagłym początku. Skurcze komór są miarowe, szybkie, o częstości 150—250 na minutę. Częstoskurcz trwa krótko, godziny, niekiedy dni. Spotykane są również napady  trwające kilka sekund, które są jakby pośrednim zjawiskiem między gromadnymi ek-strasystolami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 049

  praca w formacie txt

Do góry