Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  LECZENIE KIŁY SERCOWO-NACZYNIOWEJ

  Nieodwracalne zmiany anatomopatologicz-ne, jak martwica błony środkowej i bliznowate zniekształcenia, nie ustępują pod wpływem leczenia. Celem terapii jest przede wszystkim przedłużenie życia chorego, a nie spóźnione zabicie krętków w aorcie. Jednakże leczenie przeciwkiłowe należy stosować, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia

  Kardiomiopatia jest chorobą włókien mięśnia sercowego. Goodwin podał definicję, że jest to „podostra lub przewlekła choroba mięt śnia sercowego o nieznanej lub niezwykłej przyczynie, często skojarzona ze zmianami chorobowymi wsierdzia lub osierdzia”. Dawniej stosowano podział na kardiomiopatię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE OSIERDZIA

  Zapalenie obejmuje blaszkę trzewną i blaszkę ścienną osierdzia. Choroba ta może przebiegać jako ostre zapalenie włóknikowe (suche) lub jako zapalenie wysiękowe. Zwykle do zapalenia włóknikowego dołącza, się wysięk. Przewlekłą postać zapalenia osierdzia charakteryzuje wytworzenie grubej warstwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /6 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA

  Przerostowe zwężenie podaortalne znane jest pod wieloma nazwami, które nadawano jej w kolejnych opisach:

  —    samoistne przerostowe zwężenie podaortalne

  —    przerostowa zaporowa kardiomiopatia

  —    mięśniowe zwężenie podaortalne

  — asymetryczny przerost przegrody

  —    przerostowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESWOISTE ŁAGODNE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Etiologia. Etiologia te] postaci zapalenia osierdzia jest nieznana; wysuwane są hipotezy wirusowego zakażenia lub zalicza się tę jednostkę do grupy chorób z autoimmuniza-cji. Według tej hipotezy wysięk stanowi hi-perergiczny odczyn osierdzia na czynnik nieswoisty. W łagodnym zapaleniu osierdzia można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICZE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Zakażenie osierdzia prątkami gruźlicy następuje najczęściej przez ciągłość, zwykle wskutek łączności pomiędzy naczyniami lim-fatycznymi osierdzia a tchawiczymi węzłami limfatycznymi. Inną drogą zakażenia jest przeniesienie przez naczynia krwionośne prątków z innych ognisk zakażenia — kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętniak aorty

  Tętniak aorty tworzy się wskutek stałego rozciągania ścieńczonej ściany przez ciśnienie panujące w tętnicy głównej. Ma on kształt wrzecionowaty. Występuje 10 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najczęstszym umiejscowieniem tętniaka spowodowanego kiłą jest część wstępująca aorty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA

  Istotą tej choroby jest zakażenie wsierdzia zastawkowego i ściennego przez bakterie, co prowadzi do posocznicy i zatorów. Bakteryjne zapalenie wsierdzia przebiega w 2 posta-j ciach: złośliwe zapalenie wsierdzia (endocarditis maligna) oraz zapalenie podostre (endocarditis lenta, endocarditis bacterialis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /15 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIŁA SERCOWO-NACZYNIOWA KIŁOWE ZAPALENIE AORTY

  Zmiany chorobowe narządu krążenia o etiologii kiłowej pojawiają się po wielu latach od nie leczonego zakażenia kiłowego. Kiła sercowo-naczyniowa występuje na ogół pomiędzy 30 a 60 r.ż. u osób, które przebyły zakażenie kiłą przed 5—20 laty. Ostatnio choroba ta stała się rzadsza wskutek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIKŁANIA KIŁY SERCOWO-NACZYNIOWEJ

  Kiłowe zapalenie aorty przebiega prawdopodobnie przez długi okres bezobjawowo. Nie stwierdza się wówczas żadnych objawów osłiichowych ani radiologicznych. Wystąpienie objawów oznacza wytworzenie się powikłań, do których należą:

  — tętniak aorty

  —    niedomykalność zastawki aorty,

  —    zwężenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry