Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RZADKIE CHOROBY MIĘŚNIA SERCOWEGO

  Wprowadzenie do definicji kardiomiopatii ich nieznanej przyczyny usunęło z tej grupy choroby określane nazwą wtórnej kardiomiopatii, ponieważ ich etiologia jest znana. Tę grupę związaną z chorobami ogólnoustrojo-wymi określa się obecnie jako „rzadkie swoiste choroby mięśnia sercowego”.

  Zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarkoidoza

  Sarkoidoza jest przewlekłą chorobą o nieznanej etiologii i o pewnym podobieństwie przebiegu do gruźlicy. Niekiedy ziarninowe nacieki pojawiają się w mięśniu sercowym w postaci żółtych guzków. Ziarnina gojąc się pozostawia zwłóknienia, niszcząc budowę mięśnia sercowego.

  Częstą zmianą w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY W SERCU W SKROBIAWICY

  Wtórna skrobiawica pojawia się w przebiegu przewlekłych chorób i zwykle nie obejmuje serca. Pierwotna skrobiawica obejmuje mięsień sercowy w 85% przypadków.

  Istotą choroby jest odkładanie się złogów substancji białkowej w ścianach komór serca i przedsionków, w zastawkach, w naczyniach wieńcowych. Twarde...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY SERCA

  Wśród nowotworów serca liczniejszą grupę stanowią guzy przerzutowe niż pierwotne. Przerzuty do mięśnia sercowego i osierdzia spotykane są w około 4% przypadków zgonów wskutek nowotworów złośliwych.

  Objawy kliniczne. Obraz kliniczny nowotworów serca nie jest swoisty i objawami swoimi bliskie są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDIOMIOPATIA ZASTOINOWA (ROZSTRZEŃIOWA)

  Istotą kardiomiopatii zastoinowej, rozpoznawanej coraz częściej w Polsce, jest znaczne rozszerzenie komór i upośledzenie kurcz-liwości mięśnia sercowego. W tej kardiomiopatii nieznaczny przerost jest w niestosunku do znacznego rozszerzenia komór; przerost nie nadąża tu za rozszerzeniem jam serca. Grubość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZACISKAJĄCE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Ta postać zapalenia osierdzia jest najczęściej przewlekłym gruźliczym zapaleniem o-sierdzia po przebytym zapaleniu wysiękowym ostrym lub podostrym. Niekiedy nie można dopatrzyć się w wywiadach okresu ostrego zapalenia i możliwe jest, że część przypadków od początku swego przebiegu ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedomykalność zastawki aorty w kile sercowo-naczyniowej

  Wskutek osłabienia ściany aorty oraz utraty elastyczności rozciąga się pierścień zastawkowy, powodując niedomykalność zastawki. Dodatkowym czynnikiem niedomykalności są zniekształcenia samych płatków półksiężycowatych oraz pojawienie się swoistej ziarniny u nasady zastawek, pomiędzy ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Zapalenie to; zwane również zapaleniem ropnym, różni się od innych postaci gwał-: townym odczynem ogólnym, jak gorączka, toksemia, leukocytoza. Występuje ono jako powikłanie innych chorób bakteryjnych, jak zapalenie płuc, róża, zapalenie migdałków; posocznica. Od reumatycznego zapalenia o-sierdzia różni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie ujść tętnic wieńcowych

  Wskutek nacieku zapalnego w ścianie tęt-? nicy głównej oraz bliznowatych zaciągnięć zwężają się otwory ujść tętnicy wieńcowych. Niedokrwienie mięśnia sercowego wskutek zmniejszonego wypełniania się tych tętnic powoduje napady dusznicy bolesnej. Zwężenie ujść wieńcowych towarzyszy z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO

  Nazwę zapalenia mięśnia sercowego należy ograniczyć do przypadków, w których istotą choroby są zmiany zapalne.

  Rozpoznanie myocarditis nie jest pełne bez określenia etiologii wywołującej zapalenie.

  Etiologia. Saphir i Gore dzielą zapalenie mięśnia sercowego według przyczyn na:

  1)    występujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /4 794

  praca w formacie txt

Do góry