Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZABURZENIA KRĄŻENIA W PSYCHONERWICACH

  Niezwykle liczną grupę stanowią chorzy z dolegliwościami określonymi jako nerwicowe. Zespół objawów nosi różne nazwy, najstarsze z nich to: zespół Da Costa, „nerwica serca”, z kolei pojawiły się nowe: „ef-i fort syndrome’’ oraz asthenia neurocirculato-ria, diencephalosislub nerwica...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /8 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE W NADCZYNNOŚCI TARCZYCY

  Wpływ zwiększonego wydzielania hormonu tarczycy objawia się hiperkinetycznym stanem serca. Zdrowy mięsień sercowy dobrze znosi zwiększenie rzutu skurczowego, lecz w razie współistnienia choroby mięśnia sercowego obarczenie pracą może prowadzić do niewydolności krążenia.

  Objawy kliniczne. Poza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWISTOŚĆ

  Częstym powikłaniem niedokrwistości jest dusznica bolesna (angina pectoris) wskutek zmniejszonego dowozu utlenowanej hemoglobiny dla mięśnia sercowego, przy jego zwiększonym zapotrzebowaniu na tlen. Najczęstszą dolegliwością związaną ze stanem hiperkinetycznym jest duszność wysiłkowa.

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA

  Wskutek zranienia tętnicy powstać może przetoka tętniczo-żylna, która powoduje znaczne zaburzenie hemodynamiki. Przetoka do obszaru niskiego ciśnienia żylnego działa jako strefa niskiego oporu naczyniowego, do której napływa zwiększona ilość krwi. Powoduje to obniżenie ciśnienia w krążeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCIŚNIENIE KRĄŻENIA PŁUCNEGO

  W warunkach prawidłowych w naczyniach płucnych ciśnienie skurczowe wynosi 2,1 kPa (16 mm .Hg), ciśnienie rozkurczowe 0,9 kPa (7 mm Hg). Za górną granicę normy w naczyniach płucnych uchodzi ciśnienie 4,0 — 2,0 kPa (30/15 mm Hg).

  Nadciśnienie płucne występuje w następujących grupach chorób:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATOR PŁUC

  Zakrzepy w prawym przedsionku powstają w przypadkach migotania przedsionków. Za-i krzepy przyścienne wikłają przebieg zawału serca obejmującego przegrodę międzykomo-rową.

  Wytworzenie się dużego zatoru w większym naczyniu tętniczym płuc powoduje nagłe zwiększenie oporu naczyniowego, który prawa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śluzak

  Śluzak jest tworem polipowatym, o galaretowatej konsystencji, przyczepionym na szypule do przegrody międzyprzedsionkowej od strony lewego przedsionka. Jest to nowotwór łagodny. W miarę wzrostu śluzak wypełnia jamę lewego przedsionka zamykając otwór przedsionkowo-komorowy i wyzwalając podobne objawy, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE PŁUCNE PRZEWLEKŁE

  Istotą przewlekłego serca płucnego jest nadmierne obarczenie pracą prawej komory, prowadzące do jej przerostu, wskutek przewlekłych chorób tkanki płucnej lub naczyń płucnych. Przerost prawej komory jest  zjawiskiem wyrównawczym, utrzymującym wydolność krążenia; w miarę zwiększania obciążenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /7 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANY HIPERKINETYCZNE KRĄŻENIA

  Do grupy stanów hiperkinetycznych zaliczają się choroby przebiegające ze zwiększonym rzutem minutowym serca. Należy do nich nadczynność tarczycy, serce płucne, niedokrwistość, przetoka tętniczo-żylna, niewydolność wątrobowa i beri-beri« Ze stanów fizjologicznych — w ciąży występuje również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDIOMIOPATIA OBLITERACYJNA

  Charakterystyczne cechy kliniczne i patologiczne spotyka się w chorobie występującej w niektórych krajach tropikalnych, określanej nazwą fibrosis endomyocardialis (EMF). Zmianami patologicznymi są obszary zwłóknienia wsierdzia i mięśnia sercowego, szczególnie w okolicy podzastawkowej i koniuszka serca. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 564

  praca w formacie txt

Do góry