Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Leki hamujqce aktywność układu współczulnego

  W działaniu hipotensyjnym leków blokujących beta-receptory adrenergiczne uczestniczą różne mechanizmy, przy czym poszczególne leki wykazują różnice co do dominującego mechanizmu obniżenia ciśnienia i stopnia wpływu na regulację krążenia. Leki te zmniejszają pojemność minutową przez depresyjny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CUSHINGA

  Nadciśnienie tętnicze występuje u 80—90% chorych z zespołem Cushinga.

  Objawy kliniczne są spowodowane nadmiernym wytwarzaniem kortyzolu przez korę nadnerczy. U chorych z zespołem Cushinga stwierdza się przerost lub guz kory nadnerczy. W części przypadków ma on charakter złośliwy. Do objawów tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBÓR LEKU HIPOTENSYJNEGO

  Przed przystąpieniem do leczenia należy przeprowadzić dokładną ocenę stopnia zaawansowania nadciśnienia oraz charakteru  i nasilenia istniejących powikłań narządowych. Ocena ta pozwoli na ustalenie, czy ciśnienie krwi powinno być obniżone natychmiast, czy też zwłoka w osiągnięciu tego celu może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfa-metylodopa

  Alfa-metylodopa (Aldomet, Dopegyt) jest alfa-metylową pochodną dihydroksyfeny-loalaniny (dopa). Ulega ona w organizmie przemianie do alfa-metylodopaminy, a następnie do alfa-metylonoradrenałiny, która spełnia na zakończeniach nerwów współczul-nych rolę „fałszywego przenośnika”, o znacznie mniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie pierwotne

  Nadciśnienie pierwotne ujawnia się zwykle między 30 a 40 r.ż. i występuje około dwukrotnie częściej u kobiet. Cechuje się ono na ogół powolnym rozwojem zmian chorobowych. We wczesnym okresie pacjenci mogą nie odczuwać żadnych dolegliwości i o podwyższonym ciśnieniu dowiedzieć się w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ ZŁOŚLIWEGO NADCIŚNIENIA

  Objawy kliniczne. Nadciśnienie złośliwe charakteryzuje się wybitnie podwyższonymi wartościami ciśnienia .rozkurczowego oraz zmianami na dnie oka wyrażającymi się wybroczynami, ogniskami przesięku i obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego. W tej postaci nadciśnienia stwierdza się objawy postępującej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ZYŁ

  Warunkami sprzyjającymi powstaniu zakrzepu w świetle żyły są: 1) zwolniony obieg krwi, 2) uszkodzenie śródbłonka żyły, 3) zwiększona krzepliwość krwi.

  Jeśli zakrzep żylny powstaje pod wpływem widocznego stanu zapalnego ściany żyły, nazwathrombophlebitis jest całkowicie uzasadniona. Jednak w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCIŚNIENIE NACZYNIOWO-NERKOWE

  Ocenia się, że zwężenie tętnicy nerkowej jest przyczyną nadciśnienia U ok. 5% chorych z nadciśnieniem tętniczym. Najczęściej zwężenie w obrębie tętnicy nerkowej spowodowane jest zmianami miażdżycowymi bądź dysplazją, przy czym zmiany mogą dotyczyć jednej lub obu tętnic nerkowych.

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA RAYNAUDA

  Istotą choroby Raynauda jest napadowe pojawianie się stanu skurczowego tętnic palców kończyn górnych i dolnych. Skurcz naczyniowy występuje symetrycznie na obu kończynach — lewej i prawej. Czynnikiem zwykle wyzwalającym napad jest zimno. Choroba ta pojawia się niemal zawsze u kobiet.

  Stany skurczu naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /5 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz chromochłonny nadnerczy

  Guz chromochłonny nadnerczy wywodzi się z części rdzeniowej nadnercza bądź ze skupień tkanki chromochłonnej o umiejscowieniu pozanadnerczowym. Jest on rzadką przyczyną nadciśnienia tętniczego. Częstość występowania u chorych z nadciśnieniem tętniczym wynosi 0,3—0,5%. W niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /5 140

  praca w formacie txt

Do góry