Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Ostre odmiedniezkowe zapalenie nerek (o.o.z.n.) jest to ostre, bakteryjne, nieswoiste zapalenie tkanki śródmiąższowej nerek. W rozumieniu większości współczesnych klinicystów rozpoznanie to obejmuje również przypadki opisywane dawniej jako ostre zapalenie miedniczek nerkowych ipyeh-tis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /5 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznica

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną mocznicy są organiczne choroby nerek niszczące nefro-ny (mocznica nerkowa). Rzadziej p.m. wywołana jest zmniejszeniem przesączania kłębkowego, zależnym od pogorszenia się ukrwie-nia nerek (mocznica przednerkowa), lub mechanicznym utrudnieniem odpływu moczu (mocznica...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /10 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Mianem przewlekłego odmied-niczkowego zapalenia nerek (p.o.z.n.) określa się przewlekły, nieswoisty stan zapalny toczący się w tkance śródmiąższowej nerek. Pojęcie to obejmuje’ również przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych (pyelitis chronica) dawnych autorów.

  Sądzi się bowiem, że w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /7 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białkomocz

  Etiologia z.n. może być rozmaita, gdyż do jego powstawania przyczyniają się wszelkie choroby zwiększające przepuszczalność błony sączącej nerek. Do najczęstszych z nich należą: kłębkowe zapalenia nerek, nerczyca lipidowa, kolagenozy, cukrzyca, skrobiawica, szpiczak oraz zatrucia metalami ciężkimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKLE TOKSYCZNE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Jest ta stan, w którym stwierdza się zwiększone zwłóknienie tkanki śródmiąższowej nerek, wywołane czynnikami toksycznymi, któremu towarzyszą zazwyczaj nacieki drobnookrągłokomórkowe oraz zaniki cewkowe.

  Etiologia. Przewlekłe toksyczne zapalenie nerek (p.t.z.n.) może być wywołane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębkowe zapalenie nerek

  Kłębkowe zapalenie nerek jest chorobą o    bardzo złożonej etiologii, morfologii i przebiegu klinicznym. Może ono być sprawą pierwotną, dotyczącą samych tylko nerek, bądź też jednym z elementów procesu ogól-noustroj owego. W myśl obecnych poglądów choroba ma podłoże immunologiczne, a do jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARTWICA BRODAWEK NERKOWYCH

  Określenie. Jest to choroba, w przebiegu której dochodzi do ostrego niedokrwienia brodawki nerkowej z następową jej martwicą.

  Etiologia. Przyczyna martwicy nie jest całkowicie wyjaśniona. Sprawa rozwija się najczęściej u chorych na cukrzycę lub osób z wodonerczem oraz u nadużywających proszków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRE ROZLANE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Ostre rozlane kłębkowe zapalenie nerek (o.r.k.z.n.) jest ostrą chorobą o podłożu immunologicznym, cechującą się pierwotnym uszkodzeniem włośniczek kłębków nerkowych, Wiodącym do białkomoczu i krwiomoczu.

  Etiologia choroby jest niejednolita; najczęściej wywołują ją antygeny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORBIELOWATOŚĆ NEREK DOROSŁYCH

  Określenie. TorbielOwatość nerek (t.n.) jest to dziedziczne zaburzenie rozwojowe, cechujące się powstawaniem w nerkach bardzo licznych torbieli, wiodących do mocznicy wskutek zaniku uciśniętych przez nie nefro-nów.

  Etiologia. Torbielowatość nerek jest chorobą dziedziczącą się, bez względu na płeć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /5 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNY RENINIZM

  Ostatnio opisano zespół kliniczny charakteryzujący się nadciśnieniem tętniczym-' i hi-peraldosteronizmem, występujący u osób z guzem nerki zbudowanym z komórek aparatu przykłębkowego. Wybitnie zwiększona aktywność reninowa osocza krwi żylnej obwodowej i nerkowej różni ten stan od zespołu pierwotnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry