Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Moczowód położony za żyłą główną

  Wada ta polega na nieprawidłowym położeniu moczowodu i dotyczy wyłącznie moczowodu prawego.

  Moczowód, biegnąc od miedniczki ku dołowi, przechodzi pod żyłą główną dolną i spiralnie ją otacza. Przy takim przebiegu górny odcinek moczowodu i miedniczka ulegają rozszerzeniu wskutek ucisku wywieranego na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenie nerki

   Nerka może zatrzymać miednicy (dystopia renis pelvicd) lub w okolicy lędźwiowej (dystopia renis lumbalis). Nerka przemieszczona ma zwykle miedniczkę leżącą na przedniej powierzchni nerki, a kielichy zwrócone w kierunku kręgosłupa. Niekiedy spotyka się też przemieszczenie skrzyżowane, mianowicie nerka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczenie moczowodowe

  Wada ta dotyczy wyłącznie dziewczynek. Moczenie występuje w razie istnienia podwójnego moczowodu, gdy ujście moczowo-du z górnego segmentu nerki uchodzi poza obręb zwieracza zewnętrznego i znajduje się w cewce moczowej, przedsionku pochwy, pochwie lub macicy. Obok oddawania mo-i czu z pęcherza stwierdza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka ruchoma

  Nerka ruchoma rzadko powoduje dolegliwości. Stałe lub napadowe bóle występują dopiero wtedy, gdy w następstwie nadmiernego obniżania się nerki dojdzie do wytworzenia się zrostów moczowodu z miedniczką i dolnym biegunem nerki. Zrosty te prowa-i dzą do zagięcia moczowodu, wskutek czego odpływ moczu z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbielowate rozszerzenie moczowodu

  Polega ono na balonowatym rozszerzeniu ujścia pęcherzowego moczowodu. Torbiel taka z zewnątrz pokryta jest nabłonkiem pęcherzowym, od wewnątrz — moczowodowym. Ureterocoelemoże wystąpić w moczowodzie pojedynczym (ureterocoele proste), częściej jednak pojawia się w moczowodach podwójnych i wówczas zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynie dodatkowe

  Naczynie dodatkowe nie w każdym przypadku prowadzi do wystąpienia wodonercza. Przyjmuje się, że naczynie biegnące do dolnego bieguna nerki wzmaga jedynie zastój moczu w nerce, w której na skutek zwęże-| nia doszło do rozszerzenia miedniczki.: Mied-niczka taka przemieszczać może moczowód i spowodować jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

  Zapalenie pęcherza moczowego może być pochodzenia zakaźnego lub toksycznego. Jego powstawaniu sprzyjają wszelkie stany powodujące niedostateczne opróżnianie się pęcherza oraz obecność w nim ciał obcych. Dlatego to zapalenie pęcherza towarzyszy często przerostowi gruczołu krokowego, zwężeniom cewki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiel pojedyncza nerki

  Spotyka się je stosunkowo często. Wielkość ich bywa rozmaita; niektóre są bardzo duże i zawierać mogą ponad 1 1 płynu. Umiej scowiają się przeważnie przy zewnęA trznej powierzchni nerki, rzadziej znajdują się w głębi jej miąższu.

  Torbiel wysłana jest od wewnątrz jednowarstwowym nabłonkiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony brak nerki

  Wrodzony brak obu nerek powoduje śmierć noworodka w kilka dni po urodzeniu, natsmiast wrodzony brak jednej nerki zwykle nie- wywołuje objawów klinicznych i bywa rozpoznawany przypadkowo.

  Rozpoznanie ustala się na podstawie wy-l dzielania kontrastu podczas Urografii, braku naczyń nerki na angiogramach oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka gąbczasta

  Nerka gąbczasta jest wrodzoną wadą cewek zbiorczych, które ulegają torbielowate-! mu rozszerzeniu. Warstwa korowa nerek jest nie zmieniona.,Zmiany mogą obejmować obie nerki* jedną nerkę, lub też występować tylko w jednym segmencie nerki. Na przekroju istota rdzeniowa nerki ma wygląd gąbki:’ Torbiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt

Do góry