Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ropień nerki

  Ropień nerki tworzy się zazwyczaj w przebiegu gronkowcowych zakażeń skóry, takich jak: zastrzał, czyrak czy karbunkuł.

  Objawy kliniczne. Zmiany w skórze mogą być niewielkie, a ropień w nerce może wytworzyć się dopiero w kilka tygodni po wygojeniu ogniska pierwotnego. Powstaniu ropnia towarzyszą bóle w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory miedniczki nerkowej

  Nowotwory miedniczki nerkowej są przeważnie pochodzenia nabłonkowego i występują rzadziej niż guzy nerek. Do najczęstszych należy brodawczak (papilloma), rak brodawczakowaty (carcinoma papillate) i rak płaskokomórkówy (carcinoma planoepithe-liale). Brodawczaki ulegać mogą przemianie złośliwej i dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynicowanie pęcherza

  Jest to bardzo ciężka wada rozwojowa, polegająca na braku przedniej ściany pęcherza. Towarzyszy jej zawsze wierzchniactwo.

  Leczenie. Należy wcześniej podjąć leczenie operacyjne, zanim dojdzie do zniszczenia pozostałej ściany pęcherza. Rekonstrukcja pęcherza przeważnie kończy się niepowodzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały moczownik

  Wada ta jest spowodowana niezrośnięciem się moczownika. Otwarty na całej długości moczownik jest przyczyną przetoki pępkowej, przez którą mocz wycieka kroplami z pęcherza. Gdy moczownik ulegnie zarośnię-ciu tylko w części przypącherzowej, powstaje szczelina pępkowa. Zarośnięcie tylko części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchyłek pęcherza moczowego

  Uchyłki są to workowate uwypuklenia ściany pęcherza, łączące się wąskim otworem ze światłem pęcherza. Mogą być wro-j dzone lub nabyte. Uchyłki nabyte powstają w następstwie przeszkody w odpływie moczu z pęcherza (przerost lub rak stercza, zwężenie cewki itp.).

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba szył pęcherza

  Choroba ta polega na niecałkowitym otwieraniu się ujścia wewnętrznego cewki podczas oddawania moczu. Zmiany, które to powoduj ą, mogą być wrodzone lub nabyte. Nabyte są spowodowane rozwojem w obrębie szyi bliznowatej tkanki łącznej, powstałej na skutek przewlekłych procesów zapalnych gruczołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPIEŃ OKOŁONERKOWY I ZAPALENIE PRZYNERKOWE

  W zapaleniu przynerkowym zakażenie rozwija się w przestrzeni pomiędzy warstwami torebki włóknistej nerki (powięzi Geroty); w zapaleniu okołonerkowym mamy do czynienia z powstaniem ropnia na zewnątrz to? rebki włóknistej nerki. Dochodzi wówczas do gromadzenia się w luźnej tkance tłuszczowej ogromnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy

  Odróżniamy odpływy pierwotne i wtórne Pierwotne spowodowane są wrodzoną wadą śródściennego odcinka moczowodu, wtórne są następstwem przeszkód w odpływie moczu z pęcherza lub stanu zapalnego błony śluzowej pęcherza. U dzieci odpływy pęcherzowo-moczowodowe są jedną z najczęstszych przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpływ moczowodowo-moczowodowy

  W przypadkach nerek podwójnych i niecałkowitego zdwojenia moczowodów mogą występować odpływy moczowodowo-moczo-wodowe. Polegają one na przechodzeniu moczu z jednego moczowodu do drugiego (objaw jojo). Odpływy takie mogą sprzyjać rozwojowi zakażenia lub powodować rozszerzenie jednego lub obu segmentów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie moczowodu

  Występuje najczęściej w przymiedniezko-wym, rzadziej w przypęcherzowym odcinku moczowodu.

  Rozpoznanie. Zwężenie rozpoznajemy na podstawie urografii, która ujawnia poszerze- nie kielichów i miedniczki oraz różnego stopnia ścieńczenie miąższu nerki. W wodoner-czach zaawansowanych wykonuje się zdjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry