Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  NOWOTWORY MOCZOWODU

  Najczęstszymi nowotworami moczowodu są brodawczaki oraz raki. Brodawczak może być guzem pierwotnym, lub też powstaje wskutek wszczepienia się komórek nowotworowych brodawczaka miedniczki.

  Objawy kliniczne. Guz moczowodu wywołuje krwiomocz oraz bóle spowodowane utrudnieniem odpływu moczu.

  Rozpoznanie. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU

  Występuje przeważnie u kobiet, na skutek poporodowego osłabienia mięśni dna miednicy.

  Objawy kliniczne. Bezwiedne wyciekanie moczu pojawia się w momentach nagłego wzrostu ciśnienia śródbrzusznego, a więc przy kaszlu, kichaniu, śmiechu, gwałtownym wstaniu itp. U kobiet tych często istnieje cy-stocele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica moczowodowa

  Do moczowodu kamienie przedostają się z kielicha lub miedniczki nerkowej. Zatrzymują się one najczęściej w miejscu fizjologicznych zwężeń, tj. w przejściu miedniczko-wo-moczowodowym, w miejscu skrzyżowania moczowodu z tętnicą biodrową lub w przejściu moczowodu przez ścianę pęcherza. Kamienie mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brodawczak pęcherza

  Brodawczaki należą do najczęstszych nowotworów łagodnych pęcherza. Prócz tego rzadko spotyka się gruczolaki, naczyniaki, włókniaki i nerwiaki.

  Brodawczaki mają skłonność do wszczepiania się w odległe miejsca ściany pęcherza oraz do przechodzenia w złośliwą postać raka brodawczakowego. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETOKA PĘCHERZOWO-JELITOWA

  Etiologia. Przetoki takie powstają przeważnie w następstwie nowotworowych lub zapalnych procesów toczących się w jelitach, rzadziej po zabiegach operacyjnych na pro-stnicy i gruczole krokowym.

  Objawy kliniczne. Zasadniczym objawem przetoki jest wydalanie z moczem powietrzaipneumaturia) i składników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica pęcherza moczowego

  Kamienie mogą przedostać się do pęcherza z górnych dróg moczowych lub wytworzyć się w samym pęcherzu. Powstawaniu kamieni w pęcherzu sprzyja zastój moczu, dlatego też spotykamy je przeważnie u mężczyzn z przerostem lub rakiem gruczołu krokowego. U dzieci i kobiet przyczyną kamicy bywają ciała obce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raa pęcherza

  Raka pęcherza spotyka się częściej u mężczyzn niż u kobiet, zwykle pomiędzy 50 a 60 r.ż. W olbrzymiej większości przypadków są one pochodzenia nabłonkowego. Najczęściej umiejscawiają się w okolicy trójkąta pęcherza i ścian bocznych. Mają skłonność do naciekania ściany pęcherza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica cewki moczowej

  Przeważnie są to kamienie, które zeszły z górnych dróg moczowych. Rzadziej powstają w samej cewce. Może się to zdarzyć w obecności uchyłku, przetoki lub zwężenia cewki. Kamienie takie utrudniają oddawanie moczu, powodują bóle podczas mikcji lub prowadzą do zatrzymania moczu. Można je wyczuć palcami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodonercze

  Wodonercze powstaje wskutek obecności przeszkody w odpływie moczu z miedniczki. Przeszkody mogą być wrodzone (zwężenie  moczowodu, naczynie dodatkowe, moczowód przebiegający poza żyłą główną dolną) lub nabyte (kamica, nowotwory moezowodu itp.). Obecność przeszkody najpierw powoduje rozszerzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie nawrotom kamicy

  Najważniejsze jest wykrycie i usunięcie przyczyny powstawania kamieni, a więc: w przypadkach hiperparatyreozy — usunięcie gruczolaka przytarczyc; usunięcie przeszkody utrudniającej odpływ moczu z nerek lub pęcherza; zwalczanie zakażeń; w złamaniach kości dążenie do szybkiego uruchomienia chorych. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 984

  praca w formacie txt

Do góry