Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne

  Są to niedokrwistości wywołane przyśpieszonym rozpadem krwinek czerwonych na skutek ich defektu strukturalnego lub wpływu różnorodnych czynników zewnętrznych.

  Niedokrwistości hemolityczne pojawiają się wówczas, gdy nasilenie hemolizy jest większe niż zdolność kompensacyjna szpiku, który...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sferocytoza wrodzona i nabyta

  Jest to niedokrwistość o podłożu rodzinnym, znana od 100 lat, w której defekt struktury erytrocytów — kulistość (sferocytoza) — powoduje ich przyspieszony rozpad. Charak7 ter tego defektu, który jest dziedziczony jako cecha autosomalna dominująca, różnorodnej penetracji, nie został jeszcze dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owalocytoza wrodzona

  Wrodzona owalocytoza jest to rzadka anomalia kształtu erytrocytów, dziedziczona jako cecha autosomalna dominująca. Może ona przebiegać zupełnie bezobjawowo (odsetek owalocytów nie przekracza 30%), z objawami nieznacznej hemolizy bez niedokrwistości, lub też może przejawiać się jako niedokrwistość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jawna niedokrwistość z niedoboru żelaza

  Drugi okres niedokrwistości z niedoboru żelaza jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania, ponieważ dochodzi do ujawnienia się jej w postaci niedoboru żelaza tkankowego oraz niedokrwistości. Niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dopiero po wyczerpaniu żelaza tkankowego ł zapasowego; cechuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /7 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości syderoblastyczne

  Niedokrwistości syderoblastyczne stanowią grupę przypadków o niejednolitej patogenezie, w których istnieje zaburzenie syntezy hemu na skutek upośledzenia aktywności jego syntetaz. Wspólną ich cechą jest zwiększenie liczby syderoblastów, zwłaszcza patologicznych — pierścieniowatych. Zjawisko to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /6 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWISTOŚCI MEGALOBLASTYCZNE

  Patogeneza tych niedokrwistości jest złożona, gdyż mogą one powstawać z niedoboru witaminy Bu, z niedoboru kwasu foliowego lub obu tych czynników jednocześnie.

  U podłoża niedokrwistości megaloblastycz-nych leży zaburzenie syntezy nukleotydów, przebiegającej zasadniczo w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Addisona-Biermera Niedokrwistość złośliwa

  Należy ona do najczęściej spotykanych niedokrwistości megaloblastycznych. Do niedoboru witaminy B12 dochodzi na skutek upośledzonego jej wchłaniania z przewodu pokarmowego, spowodowanego upośledzeniem w wydzielaniu czynnika wewnętrznego przez błonę śluzową żołądka. Czynnik ten zapewnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły po resekcji żołądka

  Po 3—10 latach od resekcji żołądka, zwłaszcza całkowitej, lub po rozległej operacji obejmującej dno żołądka (miejsce wydzielania czynnika wewnętrznego) występuje u ok. 60% chorych niedokrwistość podobna do złośliwej. Powstaje ona z niedoboru witaminy Bj*, wywołanego nabytym upośledzeniem wy-l...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprue

  Są to bliskie sobie, a może identyczne żfi| społy niedoborowe, powstałe na skutek upośledzonego wchłaniania wielu czynników za-1wartych w pożywieniu ^ tłuszczów, białka^ węglowodanów, składników mineralnych, me4 tali śladowych i witamin, m.in. kwasu foliowego. Głównie w następstwie jego niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utajona choroba z niedoboru żelaza

  Pierwszy, utajony okres niedoboru żelaza cechuje jedynie zubożenie ustroju w żelazo tkankowe i zapasowe, spowodowane ujemnym bilansem żelazowym. W tym czasie stężenie' hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych utrzymują się w granicach prawidłowych, potem rozwija się jawna niedokrwistość z niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt

Do góry